REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 21 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Terrassa C i Castellar de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips de Preferent on la partida Alegret – Rocabert no es disputa perquè el local no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda tot i la voluntat del club local per posar algun mitjà per habilitar el local.

 

ATÈS, el que diu l’Annex 1 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equpis:

 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

(Text de la proposta presentada i aprovada per unanimitat a la Assemblea general de clubs del dia 26 d'abril de 2003)

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Designar el dia 3 de març de 2007 com a data límit per disputar la partida en el local del C.E. Castellar a les 16 de la tarda. Els jugadors es poden posar d’acord per jugar en una altra data sempre que sigui anterior  a la data assenyalada.

 

Advertir al C.E. Terrassa que pot ser sancionat en cas de tornar-se a produir la mateixa situació i que és imprescindible l’habilitació del local segons la normativa vigent de la Generalitat per disputar un matx on algun dels participants tingui problemes de discapacitat funcional

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 21 de febrer de 2007

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 14 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats durant les rondes 1 a 3 del Campionat de Catalunya per equips:

 

Incompareixences: Alcanar, Torrenegra, Sant Feliu I, Barad C, Colón E, Arenyenc, Sant Feliu E.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per a tots els equips esmentats en aquest resolució per les seves incompareixences o retirades.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 14 de febrer de 2007

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 10,30 hores del dia 31 de gener de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoría Preferent de Lleida de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Geva-CEA “B” i el Pardinyes..

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador Josep M. Gorgues del GEVA-CEA B ja que li va sonar el mòbil en dos ocasions i el va contestar. Advertir al Sr. Josep M. Gorgues que pot ser sancionat amb inhabilitació en cas de reincidència.

 

El resultat del matx per tant queda de la següent forma:

 

GEVA-CEA B 3 – Pardinyes 7

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 31 de gener de 2007

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el CECOB i el Tres Peons D de la segona ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera categoria de Barcelona, on els jugadors 7 i 8 de la l’alineació del Tres Peons van ser alineats equivocadament, el 8 davant del 7 tot i tenir un número de llista inferior.  

 

ATÈS, l’art. 7.2 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.2      En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Donar el matx per perdut, per alineació indeguda a l’equip D del Tres Peons.

 

Inhabilitar el delegat del Tres Peons D (com a delegat) per a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

CECOB 8 –  TRES PEONS D 0

 

Les partides comptabilitzaran per elo d’acord amb els resultats reals que es van produir al partit. 

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 10,30 hores del dia 31 de gener de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit del C.E. Montmeló referent a una reclamació en base a l’article 10.2 durant la Final de la Copa Catalana celebrada el dia 21 de gener del 2007 a Girona.

 

ATÈS, l’article 10.2 de les Lleis dels Escacs de la FIDE on diu que les decisions de l’àrbitre són definitives.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No acceptar la reclamació del Club Escacs Montmelò perquè les decisions de l’àrbitre en un torneig d’aquestes característiques es inapel·lable.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 31 de gener de 2007

Más artículos...