REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

 VIST,  la reclamació del jugador Luis Sánchez Criado, on diu que va ser aparellat a la primera ronda del Torneig de l’Hospitalet de Nadal quan havia demanat no se aparellat aquella ronda.

 

VIST, que el director del Torneig, Juan Manuel Sanchez corrobora per escrit aquesta versió.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1.      Admetre la reclamació del jugador Luis Sánchez perquè aquesta partida no siguin comptabilitzades per elo.

2.      Amonestar el Sr. Juan Manuel Sánchez, ja que va tenir un comportament de deixadesa de les seves funcions com a director del Torneig.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008