REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 12 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  les al·legacions del C.E. Tona, i la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs. 

ATÈS, El Reglament General de Competicions que diu:

Art. 3.3.5 La Web de la Federació Catalana d’Escacs (www.escacs.cat) és un mitjà oficial de transmissió de totes les informacions relacionades amb les competicions organitzades per la FCE. 

Per la present resolució s’acorda: Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Tona pels següents motius:  

Primer: La Federació va notificar en temps i forma i de manera reglamentària mitjançat circular (07/2010) i publicació a la pàgina web els canvis efectuats en l’aparellament del Campionat de Catalunya  per equips. Recordem que, segons la reglamentació vigent, la web de la Federació és un mitjà oficial de comunicació amb els clubs afiliats. A més, la FCE va comunicar aquesta modificació a un dels correus electrònics que el mateix club té com a vàlid en la seva pàgina de gestió administrativa. 

Segon: La possibilitat de disputar aquest partit, tal com demana el club recurrent, no és una qüestió que pugui decidir aquest Comitè que només pot entrar en consideracions legals i reglamentàries. Això dependria d’un possible acord entre els clubs afectats i la Comissió Esportiva de la FCE. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

Antonio López Manzano
Secretari del Comitè d’Apel·lació de la FCE 

Barcelona, 12 de febrer de 2010