REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11 hores del dia 28 de gener de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit  Moià-Suria de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Segona Territorial, on el jugador del Moià Joan Codina abandona la sala davant les reclamacions del seu adversari de què havia d’anotar les jugades.

 

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 

Art. 8.1. El jugador té l’obligació d’anotar les seves jugades i les de l’adversari...

 

ATÈS, que en el cas de jugar-se amb increments de temps, com és el cas del Campionat de Catalunya per Equips, aquesta norma es d’obligat compliment durant tota la partida.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador que va abandonar la sala, sense tornar i per tant s’enten que va abandonar la partida.

 

El resultat del matx queda:

 

Moià 3 – Suria 5

 

Aquest Comitè recorda:

a) Que la manera d’actuar en cas que el nostre adversari no anoti les jugades, és advertir-li que ho ha de fer, i en cas que no faci cas s’ha d’avisar als delegats i anotar a l’acta tantes vegades com s’estigui incomplint aquesta norma. El Comitè de Competició decidirà la sanció que s’ha d’aplicar.

b) Recordar que les reclamacions per falta d’anotació de jugades l’han de realitzar els jugadors afectats i no els delegats.

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 

 Barcelona, 28 de gener de 2010