El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  la relació d’equips no presentats de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2012 

Categoria Sub-12 de Barcelona

Joviat B Sub-12 – Comtal Sub-12 4-0

Categoria Tercera de Lleida

Vallfogona D – Sort 4-0

Categoria Primera de Girona

Sant Gregori – Montgrí 8-0

 

VIST, que els Equips Comtal Sub-12, Sort i Montgrí no es van presentar als seus respectius partits de la ronda 5.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7  Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda del Campionat d’Equips, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. (Assemblea de 20 de novembre de 2010). Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. (Per acord d'assemblea del 14 de novembre de 2010, la resta de l'article passa al Reglament del Campionat de Catalunya d'Equips, article 7.10) A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda: 

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Comtal, Sort i Mongrí.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 29  de febrer de 2012 

REUNIT El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  la relació d’equips no presentats de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2012 

Categoria Sub-12 de Barcelona

Joviat B Sub-12 – Comtal Sub-12 4-0

Categoria Tercera de Lleida

Vallfogona D – Sort 4-0

Categoria Primera de Girona

Sant Gregori – Montgrí 8-0

 

VIST, que els Equips Comtal Sub-12, Sort i Montgrí no es van presentar als seus respectius partits de la ronda 5.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7  Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda del Campionat d’Equips, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. (Assemblea de 20 de novembre de 2010). Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. (Per acord d'assemblea del 14 de novembre de 2010, la resta de l'article passa al Reglament del Campionat de Catalunya d'Equips, article 7.10) A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda: 

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Comtal, Sort i Mongrí.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 29  de febrer de 2012 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 29 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el  Sanllehy i el Catalunya F de la  ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips a la Tercera Categoria de Barcelona, on el Catalunya reclama que l’adreça del club no era correcta i que el jugador Rodriguez, del Sanllehy, ha utilitzat l’expressió despectiva “calla coño” adreçada a un dels adversaris de l’equip contrari.

 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Art. 12 Són infraccions greus:

2.  Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

 

Per la present resolució s’acorda:  

 

El Club Sanllehy que és la seva obligació donar les indicacions necessàries als clubs visitants perquè els jugadors puguin accedir sense problemes al local de joc. Per tant, si no es pot entrar per l’entrada indicada a l’adreça oficial s’ha de fer una observació a la seva gestió administrativa on posa l’adreça del club.  El club s’ha d’assegurar que tots els participants han arribat al local de joc, posant una persona que esperi a l’entrada oficial. En cas de no posar els mitjans necessaris perquè no tornin a haver-hi problemes amb l’adreça, el club podria ser sancionat per aquest Comitè.

 

També cal advertir a tots al Sanllehy, i a tots els clubs participants al Campionat de Catalunya per Equips que és la seva obligació, quan actuen de club local tenir preparades les taules, peces, rellotge, etc, a l’hora oficial de l’inici del partit i en cas contrari hauran de descomptar el temps en contra seva.

 

També s’amonesta al jugador Rodriguez del Sanllehy per utilitzar expressions despectives vers els seus adversaris.


Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 5 de març de 2012 

 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 8 de març de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  la relació d’equips no presentats de la ronda 6 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2012 

 

Segona  TGN (III)     ALCANAR 'B' - TORTOSA 'B'

Tercera Lleida (I)        PARTINYES – SORT

Tercera Barna  (V)     SANT FELIU D – TRES PEONS H

 

VIST, que els equips del Tortosa B, el Sort i el Sant Feliu D no es van presentar als seus respectius partits de la ronda 6.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7  Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda del Campionat d’Equips, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. (Assemblea de 20 de novembre de 2010). Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. (Per acord d'assemblea del 14 de novembre de 2010, la resta de l'article passa al Reglament del Campionat de Catalunya d'Equips, article 7.10) A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda: 

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Sant Feliu D, Sort i Tortosa B.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 8 de març de febrer de 2012 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 13 de març de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’escrit del jugador Rolando Sanchez on reclama que, en el partit del Campionat de Catalunya per Equips entre l’Ateneu Barcelonès i el Congres B de la ronda 6, el seu adversari li va molestar i distreure amb el seu comportament.

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Desestimar la reclamació del jugador Rolando Sanchez, ja que no es pot demostrar que el seu adversari va infringir cap reglamentació.

 

Aquest Comitè considera que demanar autorització per trucar a casa seva, per què el seu fill es trobava amb febre alta, mirar el rellotge de polsera constantment i tenir ansietat per la seva situació familiar durant el matx no és motiu per variar el resultat de la partida que va  concloure amb la derrota del reclamant.

 

També, recordem al jugador Rolando Sanchez que les reclamacions perquè els seu adversari li està molestant, cal efectuar-les a l’acta de l’encontre i  en el moment que es produeix la causa, no una setmana després de finalitzat el partit.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 13 de març de 2012