REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el CECOB i el Tres Peons D de la segona ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera categoria de Barcelona, on els jugadors 7 i 8 de la l’alineació del Tres Peons van ser alineats equivocadament, el 8 davant del 7 tot i tenir un número de llista inferior.  

 

ATÈS, l’art. 7.2 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.2      En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Donar el matx per perdut, per alineació indeguda a l’equip D del Tres Peons.

 

Inhabilitar el delegat del Tres Peons D (com a delegat) per a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

CECOB 8 –  TRES PEONS D 0

 

Les partides comptabilitzaran per elo d’acord amb els resultats reals que es van produir al partit. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012 

REUNITel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el CECOB i el Tres Peons D de la segona ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera categoria de Barcelona, on els jugadors 7 i 8 de la l’alineació del Tres Peons van ser alineats equivocadament, el 8 davant del 7 tot i tenir un número de llista inferior.  

 

ATÈS, l’art. 7.2 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.2   En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Donar el matx per perdut, per alineació indeguda a l’equip D del Tres Peons.

 

Inhabilitar el delegat del Tres Peons D (com a delegat) per a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

CECOB 8 –  TRES PEONS D 0

 

Les partides comptabilitzaran per elo d’acord amb els resultats reals que es van produir al partit. 

   

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el Calldetenes i el Catalunya C de la tercera ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera categoria de Barcelona, on el jugador Jordi Escalé, número 13 de la llista substitueix el jugador número 10 Armand Gutierrez i ocupa el tauler número 6, quan per la llista li tocaria ocupar el número 7. 

 

ATÈS, l’art. 7.2 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.2      En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Donar el matx per perdut, per alineació indeguda al Club Escacs Calldetenes. Actualment no existeix la figura de la substitució i, per tant, aquest no pot ser motiu d’alterar l’ordre dels jugadors en la seva alineació.

 

Inhabilitar el delegat del Calldetenes (com a delegat) per a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

Calldetenes 0 – Catalunya C 8

 

Les partides comptabilitzaran per elo d’acord amb els resultats reals que es van produir al partit. 

   

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

 

VIST,  l’acta del partit entre el Barcelona UGA C i el Sant Adrià de la tercera ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Segona Divisió, on el Sant Adrià va alinear el  jugador Manel Alba Rosales que no figurava a la llista d’ordre de forces. 

 

7.2      ATÈS el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips:

 

7.9.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ).

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Donar el matx per perdut, per alineació indeguda a l’equip del Sant Adrià.

 

Inhabilitar el delegat del Sant Adrià (com a delegat) per a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

Barcelona UGA C 10 –  Sant Adrià  0

 

Les partides comptabilitzaran per elo d’acord amb els resultats reals que es van produir  al partit. 

   

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012 


Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el Figueres B i el Peona i Peó de la tercera ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Segona Divisió, on el Club Peona i Peó reclama que al jugador Lluís Parals li va sonar el mòbil durant la partida en dues ocasions i demana el punt de la partida.

 

ATÈS, el que diu la Circular 6/2012 en el seu punt 13:

 

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció i pot comportar la pèrdua de la partida. 

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Avisar el jugador Lluís Parals que en cas de reincidència podria ser sancionat per aquest Comitè. Tot i sonar dues vegades el jugador encara no tenia cap avís d’aquest Comitè i  no es considera que la reiteració  sigui suficient per inhabilitar el jugador. La pèrdua del punt només es pot produir en el campionat de Catalunya per Equips si el jugador parla pel mòbil desprès que l’hagi sonat.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012