Documentació Diversa

Inscripció de clubs a la FCE i registre al Consell Català de l'Esport

Pòlissa d'assegurança dels jugadors