Circuit "Tots els nens juguem!"

 • Integraran el Circuit d’Escacs Ràpids de Subs de la Territorial de Lleida 2023, conegut com "Tots els nens juguem", tots els torneigs d’escacs d’esportistes Sub-16 de la DT Lleida que sol·licitin la voluntat de formar part del Circuit i que es facin durant el període de l’1 gener de 2023 a 30 de desembre de 2023
 • Les sol·licituds del clubs interessats en organitzar una prova s’hauran de comunicar via mail a federacio@escacs.cat .
 • La relació de campionats que formen part del Circuit s’anirà actualitzant a mesura que els clubs ho comuniquin i es publicarà en la secció de la D.T. Lleida del web de la FCE.
 • Cada torneig serà presencial amb ritme de temps de joc que l’organitzador desitgi.
 • La participació a cada torneig estarà definida per les bases de cada competició que publicarà l’organitzador de la prova.
 • L’organització espera un comportament esportiu en tots els participants. En cas de detecció de comportament poc esportiu l’organització es reserva el dret d’expulsió del torneig i l’anul·lació del dret a premi.

DATES I SEUS DEL CIRCUIT

SISTEMA DE PUNTUACIO DEL CIRCUIT

 • Per optar als premis del Circuit s’haurà d’estar federat en un club de la DT Lleida i disposar de la llicència federativa de l'any en curs.
 • Hi haurà 3 trams de sub:
  • Sub-14
  • Sub-12
  • Sub-10
  • Sub-8
 • El tram de cada esportista serà el que tingui a 1 de gener de 2023.
 • Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions de cada prova del Circuit d’on s’extrauran les classificacions per trams. Per a cada tram s’assignaran els següents punts en funció de la classificació assignant els següents punts: 20 pel primer, 19 pel segon, 18 pel tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta d'esportistes del tram.
 • Per optar a la puntuació de trams s’hauran de jugar un mínim de 4 partides en el torneig que s’avaluï.
 • El desempat principal serà el nombre de torneigs en el que s’hagi participat, seguit del nombre de vegades que hagi quedat campió dels trams de cada torneig.
 • Tots els tornejos són sub16.
 • No poden participar cap esportista federat amb més de 1700 Elo català.
 • Les classificacions per categoria les podeu consultar aquí.

PREMIS

 • Per optar als premis el jugador/a haurà d’haver participat com a mínim en el 50% de les competicions del Circuit.
 • Es donaran els següents premis per cada tram de subs:
  • 1r Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 40 €
  • 2n Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 30 €
  • 3r Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
  • Millor Fèmina - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
 • Els premis no són acumulables i opten, únicament, al premi del seu tram.
 • Els premis són intransferibles (no es poden assignar a terceres persones).
 • Els premis s’enviaran als guanyadors en el moment de la finalització del Circuit.
 • Els val de compra de llibres es podran intercanviar per llibres publicats per l’Editorial Chessy directament a la seva pàgina web

DISPOSICIONS FINALS

 • Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.
 • Tot allò que no es contempli en aquestes bases, es regirà per de la Reglamentació de la FCE i de les Lleis del Escacs de la FIDE.
 • La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

 

Delegació Territorial de Lleida