ASCENSOS I DESCENSOS TERRITORIAL DE LLEIDA

            Segons el número d’equips de Lleida que baixin de la categoria de 2ª Divisió Catalana i amb el criteri que tots els grups de la Territorial haurien de tenir 10 equips, els ascensos i descensos vindran donats per la següent taula:

 

Equips que baixen de 2ª divisió

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

Equips que pugen a 2ª divisió

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Equips que baixen de preferent a primera

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

Equips que pugen de primera a preferent

3

4

2

3

2

2

1

1

1

1

Equips que baixen de primera a segona

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

Equips que pugen de segona a primera

5

6

4

5

3

4

3

3

3

3

Equips que baixen de segona a tercera

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Equips que pugen de tercera a segona

7

8

6

7

5

6

5

6

4

5

 

Mecanismes en cas de renúncies a pujar:

En cas de renuncies a pujar a una categoria superior, s’atorgarà la plaça als equips de la mateixa fins a la 4a posició inclosa. En arribar en aquesta posició, la plaça seria assignada a l’equip que li corresponia baixar de la categoria superior.

Actualment per la Lliga 2023 els equips de la Territorial de Lleida estan distribuïts de la següent manera:

• Div. Honor     → 1 equip

• 1a Catalana   → 1 equip

• 2a Catalana   → 5 equips

• Preferent      → 7 + vacant

• 1a provincial  → 8

• 2a provincial  → 8 + 2 vacant

• 3a provincial  → 7 + vacant

 

Lleida, a 29 de desembre de 2022

Xènia Arno Bendicho

Delegació Territorial de Lleida