DIA I HORA

Es convoca a tots els clubs de la Territorial de LLeida a la reunió que se celebrarà dissabte, 05 de novembre de 2022 a les 17:00h.

LLOC DE LA REUNIÓ

Al local del C.E. Almenar, Ensenyança, 1 d’Almenar.

ASSISTENTS

Presidents dels clubs de la demarcació de Lleida o bé representant designat.

ORDRE DEL DIA

1. Pressupost de la Territorial de Lleida 2022 (liquidats i pendents)

2. Classificació de la Lliga Catalana Territorial de Lleida 2022 (ascensos i descensos)

3. Consideracions a tenir en compte pel 2023: Escacs Base, trobades de promoció de subs, escacs veterans, escacs femenins, festa de Lleida, etc.

4. Calendari provisional 2023

6. Torn obert de paraula i propostes.

 

Es convocarà una altra reunió telemàtica més endavant per fer el sorteig de les categories Lleidatanes (preferent, primera, segona i tercera territorial).