ORGANITZA:    

Delegació de Lleida de la Federació Catalana d’Escacs i el Club d'Escacs Lleida.

PARTICIPANTS:

En el grup I poden participar tots els esportistes dels clubs de la Delegació de Lleida amb llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2022. El grup II és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE, ELO Català inferior a 1.700 i esportistes de categoria s-12, s-10 o s-8.

DIES DE JOC:    

Diumenge, dia 19 de juny (matí). L’inici serà a les 9:00 i té prevista la finalització a les 14:00 hores.

LLOC DE JOC:     

C/ de l’Església S/N de Vilanova de la Barca.

SISTEMA DE JOC:    

Suís a vuit rondes i es dividirà en dos grups.

RITME DE JOC:    

Es jugarà a 12 minuts + 5 segons per jugada.

DESEMPATS:  

  • Buchholz -1
  • Buchholz Total
  • Buchholz Mitjà
  • Progressiu
  • Número de victòries

L'ordre d'aplicació dels quatre primers desempats se sortejarà en acabar la darrera ronda.

TROFEUS:         

Trofeu als tres primers de la classificació general i els dos primers de cada tram d’elo. Els premis no són acumulatius. En el cas de coincidir el premi de la General i el de tram, es donarà preferència el de la General, passant al següent classificat del tram corresponent. L’entrega dels trofeus es farà al finalitzar la darrera ronda.

GRUPS:

GRUP I

Amb 5 trams d’elo català: 

  • tram A – 2000-2099
  • tram B – 1900-1999
  • tram C – 1800-1899 
  • tram D – 1700-1799
  • tram E – Fins a 1699

Grup II (Promoció)

Al grup II de promoció tindran trofeus per als dos primers de cada categoria s-12, s-10 o s-8.

 

INSCRIPCIÓ:      

La quota d’inscripció es de 12 euros per inscrit i es carregarà al compte del club. Per al grup II la inscripció tindrà el 50% de descompte.

Per realitzar la inscripció s’ha de fer mitjançant el formulari. La data límit d’inscripció es el dia 16 de Juny de 2022.

El Grup A es vàlid per Elo català ràpid i elo FIDE ràpid. El grup B per a Elo català ràpid.

INCOMPAREIXENCES:

L’esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició.

REGLAMENT:

El torneig es regirà pels Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.

IMPORTANT

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

Per no afectar el ritme del torneig, no s’atendran les possibles reclamacions que puguin succeir. Els jugadors tindran al seu abast l’imprès oficial de la FCE per tal d’efectuar reclamacions al Comitè de Competició de la FCE.

ÈTICA

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica l’acceptació d’aquesta Circular.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi local de joc on s’organitza el Campionat.

Lleida, 4 de juny de 2022