1.- Integraran el Circuit d’Escacs Ràpids de la D.T. Lleida tots els torneigs d’escacs ràpids/llampec que organitzin clubs que sol·licitin la voluntat de formar part del Circuit i que es facin durant el període del 15 de Maig a 30 de setembre de 2019. També s’inclouran les competicions individuals que organitza la D.T. Lleida

2.- La sol·licitud de formar part del Circuit s’ha d’enviar 1 mes abans de la celebració de la prova. Per sol·licitar-ho s’ha de realitzar per correu a la FCE. Les sol·licituds hauran de complir la següent normativa:

 • Queden exclosos del circuit els campionats per equips i els tancats.
 • No pot haver-hi 2 campionats en el mateix dia.
 • En cas de doble sol·licitud tindrà preferència segons el segon ordre
  • Els campionats homologats per de la FCE
  • El campionat que porti més anys organitzant la prova durant el mateix dia/cap de setmana

3.- La relació de campionats que formen part del Circuit s’anirà actualitzant a mesura que els clubs ho comuniquin i es publicarà en la secció de la D.T.Lleida del web de la FCE.

4.- Cada torneig tindrà el format de temps de joc que l’organitzador desitgi, sempre i quan sigui escacs ràpid o llampec.

5.- Hi haurà 5 trams d’ELO:

 • Tram A – Elo superior 2100
 • Tram B – Elo 1950 a 2099  
 • Tram C – Elo 1800 a 1949    
 • Tram D – Elo 1650 a 1799
 • Tram E – Esportistes sub-14 amb Elo inferior a 1650
 • Tram F – Classificació Categories Subs ( Sub-14, Sub-12, Sub-10 i Sub-8)

6.- Es donaran els següents premis:

 • Tram A – 1r Classificat 150.-euros, Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida
 • Tram A – 2n Classificat 100.-euros, Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida
 • Tram A – 3r Classificat   Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida

 

 • Tram B – 1r Classificat  50.-euros, Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida
 • Tram B – 2n Classificat Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida

 

 • Tram C– 1r Classificat   50.-euros, Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida
 • Tram C – 2n Classificat Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida

 

 • Tram D – 1r Classificat   50.-euros, Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida
 • Tram D – 2n Classificat Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida

 

 • Tram E – 1r Classificat   Llibre, Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida
 • Tram E – 2n Classificat Trofeu i participació gratuïta a l’Absolut de Lleida

 

 • Tram F – Llibres pels dos primers classificats de categoria i trofeu

 

7.- El tram d’ELO de cada esportista serà el de la llista d’ELO Ràpid de la FCE de l’1 de maig. Si un esportista es dóna d’alta a la FCE en posterioritat s’assignarà l’ELO inicial de la llista. En cas que un esportista no figuri en aquesta llista (esportistes sense llicència de la FCE) participarà en el Tram A.

8.- Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions finals de cada campionat d’on s’extrauran les classificacions per trams del Circuit. Per a cada tram d’ELO s’assignaran els següents punts en funció dels següents criteris:

  • El màxim a punts per repartir serà de 30 punts per Actius i 20 punts per Ràpides
  • En aquelles competicions on hi hagi més de 90 km des de la ciutat de Lleida la puntuació màxima a repartir s’incrementarà en 5 punts.
  • El repartiment de punts es farà de forma inversa als punts atorgats en cada tram: n pel primer, n-1 pel segon, n-3 tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta d'esportistes del tram.
  • Els campionats de subs només comptabilitzaran pel tram F (categories sub-14 a sub-8).

9.- En cas d’empat a punts, els desempat es regirà pels següents criteris en aquest ordre:

 • Esportista que hagi assolit més vegades la 1a posició
 • Esportista que hagi assolit més vegades la 2a posició
 • Esportista que hagi assolit més vegades la 3a posició
 • Resultat particular entre els esportistes empatats en les competicions realitzades
 • Sorteig

10.- Els trofeus es lliuraran el mateix dia de lliurament de premis del campionat Absolut Individual de Lleida.

 

Lleida , 17 de maig de 2019