Després del termini de reclamacions es publica la llista definitva dels Premis a Millor Tauler de la Lliga Catalana – D.T. Lleida.

MILLORS TAULERS

Els jugadors premiats s’han obtingut seguint els procediment definits en la Circular LLE 05/2016. Addicionalment als premis oficials, s’ha concedit premis ex-aequo per aquells jugadors que en un mateix tauler no obtenien premi per millor performance però havien fet més punts que el jugador premiat.

Lleida, a 2 de maig de 2.019