El document adjunt conté la llista provisional dels Premis a Millor Tauler de la Lliga Catalana – D.T. Lleida.

MILLORS TAULERS

Els jugadors premiats s’han obtingut seguint els procediment definits en la Circular LLE 05/2016. Addicionalment als premis oficials, s’ha concedit premis ex-aequo per aquells jugadors que en un mateix tauler no obtenien premi per millor performance però havien fet més punts que el jugador premiat.

Qualsevol reclamació al respecte de la llista s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica de la FCE (federacio@escacs.cat) abans del proper 19 d’abril. Qualsevol reclamació posterior a aquesta data no serà admesa.

El dia 29 d’abril es publicarà la llista definitiva dels premis.

Lleida, a 25 de Març de 2.019