El document adjunt conté la classificació definitiva de les llistes de tecnificació D.T. Lleida:

-          Llista de Tecnificació Avançada

-          Llista de Tecnificació Presencial

Qualsevol reclamació al respecte de la llista s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica de la FCE (federacio@escacs.cat) abans del proper 14 de setembre. Qualsevol reclamació posterior a aquesta data no serà admesa.

En color groc apareixen les places assignades de forma provisional basat en les llistes enviades. Per motius d’empat tècnic en 2 esportistes s’ha adjudicat una 7a plaça al Grup Avançat.

D’acord a la Circular LLE 14/2016 quedarien pendent d’adjudicar les 4 places del grup de tecnificació presencial que s’adjudiquen per invitació. Per optar a aquestes invitacions s’haurà de sol·licitar a la FCE (federacio@escacs.cat) indicant els motius dels mèrits del candidats abans del proper 14 de setembre.

La llista definitiva dels esportistes becats es publicarà el proper 20 de setembre.