El document adjunt conté la llista definitiva dels Premis a Millor Tauler de la Lliga Catalana – D.T. Lleida. Atès el fet que no hi hagut reclamacions, és la mateixa llista provisional que es va publicar en la circular LLE 18/2016.

Els jugadors premiats s’han obtingut seguint els procediment definits en la Circular LLE 05/2016. Addicionalment als premis oficials, s’ha concedit 3 premis ex-aequo per aquells jugadors que en un mateix tauler no obtenien premi per millor performance però havien fet més punts que el jugador premiat.

25 de Maig de 2016