Dates: Diumenges 10 i 17 de gener de 2.016 – Horari: 9:00 a 15:00.

Lloc: A determinar (actualment en licitació)

Places licitades:

  • 1 àrbitre principal (110 €)
  • 1 àrbitre auxiliar (110 €)
  • Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Data límit per sol·licitar l'organització: 18 de desembre de 2015. Els àrbitres interessats ho hauran de so·licitar per correu electrònic a l'adreça federacio@escacs.cat. En el correu cal aportar la documentació necessària de suport als criteris d’adjudicació.

Criteris d’adjudicació:

  • Experiència aportada en competicions similars
  • Torn rotatori: tindrà prioritat l’àrbitre que no hagi arbitrat cap prova de la federació en els darrer any.

 

22 de novembre de 2.015