Circular LLE 18/2015 Reunió de clubs de la Delegació de Lleida. Convocatòria

DIA I HORA

Dissabte 3 d'octubre de 2015 a les 11:00h.


LLOC DE LA REUNIÓ

Avinguda del Segre, 7 Lleida


ASSISTENTS

Presidents dels clubs de la demarcació de Lleida o bé un representant designat.


ORDRE DEL DIA

1. Presentació del Pla Director dels Escacs Lleidatans

2. Revisió situació pressupost de la temporada 2015.

3. Proposta de pressupost 2016.

4. Revisió i aprovació de propostes esportives:

              -Campionat per equips sub/16

              -Política de cessió del material federatiu

              -Format grup tecnificació Lleida

5. Proposta de Calendari.

6. Torn obert de paraula.

 

Lleida, a 15 de setembre de 2015