Els clubs interessats en organitzar la Copa Catalana de la Territorial de Lleida poden enviar la seva proposta al correu electrònic federacio@escacs.cat abans del dia 14 de desembre de 2014, indicant el nom del club organitzador, el nom de la persona de contacte i el telèfon mòbil d’aquesta. S'ha d'afegir el local que s'utilitzaria per aquest esdeveniment.

El campionat es disputarà els dies 11 i 18 de gener en sessió de matí cada dia. Cal disposar d’un local suficientment gran per albergar uns 80 taulers, juntament amb taules i cadires. També ha de disposar d’endolls per a la connexió de l’ordinador i d’impressora.

Un cop hagi finalitzat el torneig, i en un termini de 5 dies, el club organitzador s'haurà d'encarregar de fer arribar, per correu electrònic a la Federació, un petit escrit i aportar fotografies per al web i el Butlletí d'Escacs Digital.

A les propostes hi podran constar altres dades que els clubs considerin d’interès per a la FCE, com ara la coincidència amb aniversaris o celebracions del club organitzador.

La contraprestació econòmica per l’organització serà de 100 € per al club organitzador.

 

Lleida, a 19 de novembre de 2014.

Signat: David Monell Camarasa

Delegació de Lleida de la FCE.