ORGANITZA:

La Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració dels clubs que organitzin alguna o totes les jornades.

Cada club organitzador haurà de concretar si vol organitzar totes les jornades o només alguna, i en aquest segon cas indicar els dies preferentment. Cada club organitzador haurà d’omplir degudament el formulari amb tota la informació essencial per tal de valorar la idoneïtat tant d’aforament com de les condicions del local i entorn.

COPA DE GIRONA

Dates: diumenge matí 14 de gener de 2024.

Consisteix en un torneig per sistema suís de 7 o 9 rondes. El torneig és per equips a ritme d’actius. Serà vàlid per elo català i fide i ritme de 10 minuts més 5 d’increment..


CAMPIONAT D’EDATS DE GIRONA (FASE PRÈVIA)

Dates: 27 de gener de 2024 i 3, 17 i 24 de febrer de 2024. Hi haurà descans pel cap de setmana de carnaval.

Es faran 8 rondes pel sistema suís, dissabtes tarda (16:00h), en una o diverses seus de la Territorial de Girona. El torneig serà individual i vàlid per elo català i ritme estàndard de 60’+5’’ agrupats per edats.

SOL·LICITUD PER SER LA SEU :

Data límit per sol·licitar l'organització d'un o més dies de les dues activitats és el 30 de novembre de 2023.

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent formulari  i enviar-lo a federacio@escacs.cat .

El club sol·licitant ha d’aportar:

  • Un local de joc ampli per disputar la competició, amb taules i cadires.
  • El local ha de disposar d’endolls per la connexió de l’ordinador i d’impressora.
  • El local ha d'estar disponible per tota la tarda.
  • Comunicar si el local està adaptat per persones amb mobilitat reduïda.
  • Encarregar-se de recollir i tornar el material esportiu necessari per jugar amb les millors condicions possibles (rellotges i jocs).
  • Encarregar-se del muntatge i desmuntatge de la sala o espai de joc. En cas de ser a l'aire lliure, tenir una opció per si la climatologia no ho permet.

La Delegació Territorial de Girona de la FCE aportarà:

  • Gestió inscripció del torneig
  • Taulers i peces
  • Àrbitres
  • Trofeus

La compensació econòmica per a l’organització del torneig vindrà determinat per la següent circular que es publicarà a l’inici de gener. Com a referència es pot consultar la circular GRN 01/2023.

 

Girona, a 9 de novembre de 2023

Jordi Díaz Comas

Delegació Territorial de Girona