A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Campionat d'Escacs Llampec Individuals de Lleida

Lloc:  

Almenar

Dates:            

12 de juny de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Israel Campos

David Monell

Altres licitacions

  

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 8 de juny de 2022