ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs,amb la col·laboració del club Pallejà

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de sub8 a sub20 de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2022.

Els equips estan formats per quatre esportistes a les categories sub10, sub12, sub14, sub16, i per tres esportistes a les categories sub8, sub18/sub20.


DATA

Dissabte 1 d’octubre de 2022

HORARIS

Matí

Ronda 1 10:00h

Ronda 2 10:55h

Ronda 3 11:45h

Ronda 4 12:35h

Tarda

Ronda 5 16:00h

Ronda 6 16:55h

Ronda 7 17:45h

Cloenda 19:00h

LOCAL DE JOC

Sala Pal·ladius, Carrer Mare de Déu de Loreto, 20, Pallejà

A la sala de joc només podran accedir esportistes,àrbitres,delegats i membres de l’organització.

GRUPS

Sub18/sub20-nascuts l’any 2002,2003 i 2004,2005

Sub16 - nascuts l’any 2006 i 2007

Sub14 - nascuts l’any 2008 i 2009

Sub12 - nascuts l’any 2010 i 2011

Sub10 - nascuts l’any 2012 i 2013

Sub08- nascuts l’any 2014 i posteriors

RITME DE JOC

El ritme de joc serà de 15m+3s

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Es jugarà per sistema suís a 7 rondes dividit en categories.
La puntuació a totes les categories serà olímpica.
L'emparellament s'efectuarà amb el programa Swiss-Manager
L'organització es reserva la possibilitat d'agrupar alguna de les categories si el número d'equips és baix.
La prova serà avaluada per a ELO Català ràpid.

PREMIS

Per a cada categoria

-          Equip Campió Trofeu + medalles + *inscripció gratis al Campionat per equips d’edats de Catalunya

-          Equip Subcampió Trofeu + medalles

-          Equip 3er class. Trofeu + medalles

Els equips mixtos no opten a premi

Els premis s'atorgaran en finalitzar la darrera ronda.

*La inscripció al per equips d'edats de Catalunya equivaldrà a la d'un equip allotjat en l'hotel oficial, en cas de no estar en l'hotel oficial el club haurà de fer-se càrrec de la diferència.

DESEMPATS

-          Puntuació per matx.

-          Resultat particular entre els equips empatats

-          Buchholz -1

-          Buchholz

-          Sonnenborn-Berger

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr. Ivan Marina de la Torre

ÀRBITRE PRINCIPAL

Vladimir Zaiats

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

INCOMPAREIXENCES

Els equips que no es presentin, sense causa justificada, a una de les rondes de joc seran eliminats. El termini de presentació davant del tauler serà de 15 minuts.

BASES TÈCNIQUES

Cada equip podrà inscriure tots els esportistes que vulgui. Cada esportista només podrà jugar en un equip. Es recorda als clubs que es poden crear equips amb esportistes de diferents categories

en cas de necessitat.

Per als esportistes que no tinguin equip per falta d’integrants en els seus clubs,la Delegació de Barcelona crearà una bossa de jugadors. Els   interessats   hauran d’enviar   un correu electrònic a imarina@escacs.cat amb el nom i cognoms, club, elo i categoria de l’esportista. No s’acceptaran propostes directes d’equips mixtes. El termini d’inscripció per aquesta bossa acabarà el dimecres 28 de setembre.

Els equips es crearan des de la Delegació Territorial de Barcelona i seran el més homogenis possibles. La prioritat serà que tots els jugadors puguin formar part d’un equip. Si un jugador de la bossa renuncia a participar a l’equip proposat, no podrà formar part de cap altre equip.

Els noms d’aquests equips mixts els assignarà la Delegació Territorial de Barcelona. Aquests equips mixts no optaran a premis.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el darrer tauler de l’equip. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui el darrer,es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (3-0 a sub8 isub18/sub20, 4-0 a la resta de categories), tret que la incompareixença sigui per motius justificats i documentats i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir com a mínim la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

L'esportista no podrà ésser substituït una vegada començada la partida fins a la ronda de joc següent.

Els punts de l’equip que descansa serà de 2 punts per a la categoria sub-8, sub-18/sub-20 i 2’5 per a la resta.

ORDRE DE FORCES

L'ELO ràpid de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Només es podrà alterar la composició de l’ordre dels esportistes si la diferència d’elo és de 50 punts d’elo o menys. L’ordre de forces dels esportistes amb menys de 1700 d’elo podrà ser modificat lliurement però s’haurà de mantenir aquest ordre durant totes les rondes.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de presentació d’equips s’haurà de comunicar per email al correu imarina@escacs.cat fins al dijous 29 de setembre. Després d’aquesta data no s’acceptarà cap canvi, a excepció d’una causa de força major que haurà de valorar el director del campionat.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8,sub-18/sub-20.

DELEGATS

Cada club pot tenir un delegat major d'edat per a cada dos equips. El delegat s’acreditarà a l’inici del torneig a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc. El delegat podrà ser canviat per causa de força major prèvia comunicació al’equip arbitral.

Les funcions principals del delegat són:

-          Presentar les alineacions

-          Omplir l’acta de l’encontre

-          Presentar les reclamacions que s’escaiguin

-          Proposar al seu jugador que ofereixi / concedeixi taules, ser consultat pel seu jugador si pot o    no oferir taules

(Qualsevol comunicació entre delegat i jugador s’ha de fer davant d’un àrbitre)

INSCRIPCIONS DELS EQUIPS,ESPORTISTES I DELEGATS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el següent formulari fins al dimecres 28 de setembre. Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida.

La inscripció es carregarà al compte del club.

35€ per equip

PROTOCOL COVID

El torneig es regirà en tot moment segons els protocols COVID vigents i definits per les autoritats sanitàries i la FCE.

MÒBILS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

PUBLICITAT

Els participants, pel fet d’inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjansde comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas

de no ser possible per algun motiu justificat,posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

Ivan Marina de la Torre

Delegat Territorial de Barcelona

Vilanova i la Geltrú, 1 de setembre de 2022