ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs.

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8 de l’1 al 3 d’abril de 2023.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-20, de l’1 al 6 d’abril de 2023.

PARTICIPACIÓ

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.

Al ser una final oberta, els esportistes hauran de tenir llicència tramitada en vigor abans del dia 28 de març de 2023.

Els esportistes han de jugar a la seva categoria. Un esportista pot demanar participar en una categoria superior i la comissió d'Escacs de Base ho estudiarà. Un esportista no pot participar en dues categories.

Tots els participants de Sub-8 a Sub-18 hauran de tenir assignat un responsable de club durant la competició a tots els efectes. Els majors d’edat de la categoria SUB-18 i els SUB-20 no necessitaran aquest responsable.

El torneig es dividirà en set categories, a no ser que una baixa participació en una categoria recomani juntar-ne dues. Aquestes serien:

 1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 7. Categoria Sub-20, esportistes que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la Circular CAT/EBA 06/2023

LOCAL DE JOC I HOTELS OFICIALS

El campionat se celebrarà a la localitat de Cambrils (Tarragona) a l’hotel **** Sol Port Cambrils, Rambla del Regueral, 11, 43850 Cambrils, Tarragona. LOCALITZACIÓ

En cas de necessitar una segona sala, segons inscripció, aquesta estarà a l’hotel **** Port Eugeni, Rambla Jaume I, 49, 43850 Cambrils, Tarragona. LOCALITZACIÓ

El tercer hotel oficial serà l’hotel **** Mònica, Galceran Marquet, 1, 43850 Cambrils, Tarragona. LOCALITZACIÓ

DIRECTOR DEL TORNEIG

El Director Tècnic de la Federació, el Jordi Magem.

SISTEMA DE JOC

El campionat es jugarà per Sistema Suís a un màxim de nou rondes a cada categoria, llevat de la categoria sub-8 que es faran un màxim de vuit rondes.

L’organització es reserva el dret de reduir el número de rondes o canviar el sistema de joc un cop es conegui el número d’inscrits final de cada categoria. S’eliminaria la ronda que es cregui més idoni per al Campionat.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISS MANAGER. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats, i referents a la introducció errònia dels resultats, durant la primera mitja hora des de la publicació dels mateixos.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició.

L’esportista que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.

No es permetrà que un esportista sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 15 minuts des de l’inici establert de la ronda.

ELO

La prova serà avaluada per ELO Fide i ELO Català de les categories de sub-10 a sub-20. La categoria sub-8 només serà vàlida per a ELO FCE. El rànquing inicial de les categories de sub-10 a sub-20 es farà per ELO Fide d’abril, en primer lloc, i per ELO Català d’abril en segon lloc. El rànquing inicial de la categoria sub-8 es farà per ELO Català d’abril.

RITME DE JOC

El ritme de joc de les partides a la categoria sub-8 serà de 40 minuts + 20 segons per jugador. Serà obligatori anotar tota la partida fins que a l’esportista li restin menys de 5 minuts per primera vegada durant la partida.

 • No s'aplicarà l'apèndix A de les lleis dels escacs per a la categoria sub-8. ENLLAÇ (pàg. 23)
 • Sí s’aplicarà l’article 1.7 del “Reglament de Competicions de la FCE”

“En competicions d’edats oficials, on participin exclusivament jugadors de categoria sub-8, i que no valguin per elo FIDE, caldrà un mínim de tres jugades il·legals per perdre la partida.”

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. En aquestes categories estan obligats a anotar tota la partida i es perd a les dues jugades il·legals.

CALENDARI DE COMPETICIÓ

Per a la categoria sub-8:

Dissabte, 1 d'abril:

 • 1a Ronda a les 16:30 hores
 • 2a Ronda a les 19:30 hores

Diumenge, 2 d'abril:

 • 3a Ronda a les 09:30 hores
 • 4a Ronda a les 11:40 hores
 • 5a Ronda a les 16:30 hores

Dilluns, 3 d'abril:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • 7a Ronda a les 11:40 hores
 • 8a Ronda a les 16:30 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 19:30 hores.

Per a la resta de categories (de Sub-10 a Sub-20):

Dissabte, 1 d'abril:

 • 1a Ronda a les 16:30 hores

Diumenge, 2 d'abril:

 • 2a Ronda a les 09:30 hores
 • 3a Ronda a les 16:30 hores

Dilluns, 3 d'abril:

 • 4a Ronda a les 09:30 hores
 • 5a Ronda a les 16:30 hores

Dimarts, 4 d'abril:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • TARDA DE DESCANS

Dimecres, 5 d'abril:

 • 7a Ronda a les 09:30 hores
 • 8a Ronda a les 16:30 hores

Dijous, 6 d'abril:

 • 9a Ronda a les 09:30 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 15:00 hores.

INSCRIPCIONS

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

La FCE anirà publicant la llista provisional de participants a mida que es vagin rebent les inscripcions.

S’admetran reclamacions per escrit a federacio@escacs.cat fins el dimarts 28 de març, a les 19:00 hores.

El dimecres, 29 de març, a les 13:00 hores es publicarà el rànquing de cada categoria.

Els aparellaments de la 1a ronda de joc es publicaran a les 24:00 hores del dissabte, dia 1 d’abril, quan hagi sortit l’ELO Fide i FCE d’abril.

Per a la inscripció clicar a la Convocatòria del Campionat de Catalunya d'edats de sub-8 a sub-20.

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat se sortejaran un cop finalitzada la competició. El sorteig és independent per a la categoria sub-8 i la resta de categories.

A efectes de desempat de buchholz, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE

COMITÈ DE COMPETICIÓ

A la reunió telemàtica de responsables dels clubs del dia 30 de març a les 19:00 hores, s’haurà de constituir un Comitè de Competició format pel Director del Torneig i quatre representants de club, de les categories sub-10 a sub-18, un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres, amb la llicència FCE en vigor, segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya).

No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin més tard de 30 minuts després del fet reclamat. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre principal del torneig.

ACCÉS A LA SALA DE JOC

L’accés a la sala de joc per als participants s’obrirà 20 minuts abans del començament de la ronda.

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc.

A la sala de joc només podran accedir esportistes, àrbitres, membres de l’organització i un responsable de cada club acreditat.

RESPONSABLE DE CLUB

Només caldrà que cada club comuniqui el número de telèfon d’un responsable del club a l’organització, per tal de solventar qualsevol problema esportiu i per assistir a la reunió telemàtica prèvia al torneig.

TELÈFONS MÒBILS

No està permès entrar telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic dins la sala de joc per part d'esportistes sense permís de l’àrbitre principal. En el cas que entri algun telèfon mòbil o aparell electrònic i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà la partida. En cas de reincidència per part de l'esportista, quedarà eliminat del campionat.

PREMIS

El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya de la seva categoria.

El 1er classificat i la 1a classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si està entre els deu primers de la classificació general, tindran el dret de participar l'any següent amb les despeses pagades a l'hotel oficial, com a mínim d'habitació doble, i la plaça serà nominativa, i a la categoria sub-20 només si repeteix categoria (si és de primer any), si no, es classificarà per jugar el Campionat d’Espanya Absolut el 2023.

En el cas d’haver de juntar dues categories per motius de baixa participació, els premis de cada categoria no seran acumulables i cada esportista rebrà el premi de la seva categoria.

Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria i medalles fins el vuitè classificat de la general.

També es donarà un trofeu a la primera noia de cada categoria.

PREMI CIRCUIT

El primer noi i la primera noia classificada de totes les categories (de Sub-8 a Sub-20), tindran la inscripció gratuïta en els torneigs de ritme tradicional del Circuit Català d’Oberts Internacionals 2023.

PREMI PER EQUIPS

Hi haurà dos premis:

a) El premi per a les categories sub-10 i sub-12 que es dirà Copa Promoció.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria.

b) El premi per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18 i Sub-20 que es dirà Memorial Jordi Puig.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria.

En cadascun dels premis per equips, puntuen les tres millors classificacions d’esportistes del mateix club, independentment de la categoria (SUB-10 i SUB-12 en la Copa Promoció i SUB-14, SUB-16 i SUB-18 i Sub-20 en el Jordi Puig). El club que obtingui menys punts sumant la classificació general de tres dels seus esportistes obtindrà el guardó.

S’atorgarà trofeu i tres medalles a cadascun dels tres primers clubs participants.

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors participants, el sistema de desempat serà la suma de punts d’aquests tres esportistes i si continua l’empat guanyarà el desempat el club que tingui el participant que hagi fet més punts, després el segon i després el tercer, finalment, si continua l’empat es resoldrà sumant els punts de la classificació de la ronda anterior.

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18

Els Campions de cada categoria (de Sub-8 a Sub-18) tindran la inscripció pagada al Campionat d'Espanya d'edats 2023 de la seva categoria (en modalitat tradicional). En el cas del Sub-20, al Campionat d’Espanya Absolut 2023.

El primer classificat de la categoria sub-8 tindrà un premi de 200 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. El següent classificat rebrà un premi de 100 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. Aquests premis de participació tenen un termini natural d’un any.

Per a la resta de categories, els tres primers classificats i la primera jugadora classificada tindran una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya 2023 de la seva categoria. Sempre que hagin fet la meitat dels punts.

La segona jugadora classificada rebrà una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya 2023 de la seva categoria sempre que compleixi els requisits de la taula següent:

Categoria

Requisit

Sub-10 i Sub-12

Classificar-se entre els primers 30 % dels participants, sempre que hagi fet la meitat dels punts.

Sub-14, Sub-16 i Sub-18

Aconseguir la meitat de la puntuació.

 

Si queda en una posició posterior, aquesta plaça passaria a la general.

En cas que una jugadora quedi entre els 3 primers de la general, la seva plaça passaria íntegra al següent classificat de la general.

Les places subvencionades al 100 % ja atorgades pel premi del CIRCUIT CATALÀ són:

 • SUB-10: Pau Bru Montoya
 • SUB-12: Isaac Herman Gamazo
 • SUB-14: Xavier Mompel Ferruz
 • SUB-16: Leo Valle Luis
 • Sub-18: Cesar Alcala Gonzalez

Els esmentats han de participar al Campionat de Catalunya d’edats individuals per poder gaudir d’aquest premi. En el cas que alguns dels esmentats anteriorment quedessin a les places subvencionades, la seva plaça passaria íntegra al següent classificat de la general fins a la 8 plaça.

La Federació només farà la reserva de l'allotjament dels delegats.

A la categoria Sub-20, el primer classificat tindrà l’estada pagada al Campionat d’Espanya Absolut 2023. En cas de renúncia, es correrà la plaça fins el tercer classificat.

En el cas que algun participant hagi obtingut una plaça de la FEDA per als campionats d’Espanya d’edats 2023, aquest podrà participar a la categoria superior del Campionat d’Espanya d’edats amb la plaça guanyada al Campionat de Catalunya d’edats individual. En cap cas, es pagarà l’estada als acompanyants o es donaran els diners de la plaça.

La Federació Catalana d’Escacs no farà la inscripció a la FEDA dels participants interessats en participar al Campionat d’Espanya d’edats i a l’Absolut.

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS EN EDAT ESCOLAR SUB-14 i SUB-16.

El primer classificat i la primera classificada del Campionat de Catalunya sub-14 i sub-16 seran integrants de l’equip de la seva categoria que participi en el Campionat.

La resta d'integrants seran escollits per la Comissió d'Escacs de Base.

MEMORIAL ARTURO POMAR

Els 6 primers classificats de les categories SUB-10 i SUB-12 participaran en els “VIII Tancat de promoció VI Memorial Arturo Pomar”.

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes, l’acceptació d’aquesta Circular.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.  

DIFUSIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment, tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.