ORGANITZACIÓ

Campionat oficial organitzat per la Federació Catalana d’Escacs.

 

DATA

Divendres, 6 de desembre de 2019. 

 

LLOC

A la seu de la Federació Catalana d’Escacs C/Sant Adrià, 20. Recinte Fabra i Coats Local 2.

 

HORARI

Ronda 1          10:00               Ronda 5          16:00              

Ronda 2          10:55               Ronda 6          16:50

Ronda 3          11:45               Ronda 7          17:40

Ronda 4          12:35               Ronda 8          18:30

Repartiment de trofeus a la finalització del Campionat.

 

SISTEMA DE JOC

Suís a 8 rondes. Partides a 15 minuts més un increment de 5 segons per jugada. Els aparellaments es realitzaran pel programa SWISSMANAGER.

L’esportista que no es presenti injustificadament a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició. La justificació de la incompareixença serà a criteri de l’àrbitre.

El temps de tolerància per a la presentació de l’esportista davant del tauler és de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

S’aplicarà la normativa de les Lleis dels Escacs en el seu Annex A (Escacs Ràpid) i específicament el seu apartar A4 de supervisió inadequada.

 

PARTICIPANTS

Podrà jugar qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa catalana en vigor per al 2019.

 

RÀNQUING INICIAL

Es farà per elo Fide Ràpid i després elo Fce ràpid.

 

INSCRIPCIONS

Preu únic d’inscripció: 15€.

Gratuït per a esportistes amb elo FIDE ràpid>2400.

L’import de la inscripció s'ha de fer per transferència bancària al número de compte de La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant + Memorial Sènior.

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 5 de desembre de 2019 a les 12:00 hores. Places limitades a 80 participants. No s’acceptarà cap inscripció passat aquest termini.

Per fer la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari electrònic.

 

AVALUACIÓ

El campionat serà avaluat per a elo català ràpid i FIDE ràpid.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG

El Director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo.

 

DESEMPATS

• Buchholz -1 (amb ajust FIDE jugador virtual).
• Buchholz Total (amb ajust FIDE jugador virtual).
• Buchholz Mitjà (amb ajust FIDE jugador virtual).
• Progressiu anant a les últimes conseqüències.
• Sorteig.


Els tres primers sistemes de desempat se sortejaran un cop finalitzada la competició. 

No hi haurà comitè de competició del Torneig i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables durant el torneig pel seu bon funcionament i compliment dels horaris establerts.

Les decisions de l’àrbitre principal es podran apel·lar davant el Comité de Competició de la Fce una vegada acabat el torneig segons els art. 53 a 59 del REGLAMENT DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA.

 

PREMIS

1r         300€ + trofeu                                 

2n         200€ + trofeu

3r          100€ + trofeu   

 

Millor tram 2200-2000 (*)            trofeu + llibre

Millor tram 1800-1999 (*)            trofeu + llibre

Millor tram < 1800       (*)           trofeu + llibre

Millor veterà 60 anys                    trofeu + llibre

Millor Sub-14                               trofeu + llibre

(*) Trams segons elo català de ràpides

 

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal.

Serà obligatori estar present en el repartiment de premis que es farà el mateix dia un cop acabada la competició. En cas de no assistir-hi l'esportista perdrà el dret al seu premi. Els premis en metàl·lic no seran repartits entre els empatats i no seran acumulables.

 

TELEFONIA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

 

PUBLICITAT:                  

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

ALTRES

La participació en aquest torneig significa l’acceptació d’aquestes normes, sempre que no siguin contràries a normatives superiors.

Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt aplicant els reglaments de la FIDE i FCE.

Hi haurà unes normes d’obligatori compliment per part de tots els esportistes.