ORGANITZA  

La Federació Catalana d’Escacs.

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8, del 12 al 14 d’abril de 2014.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-18, del 12 al 17 d’abril de 2014. 

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.  

Tots els participants hauran de tenir assignat un Delegat/da que sigui el seu responsable durant la competició a tots els efectes. 

 El torneig es dividirà en sis categories:

 1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la circular CAT/EBA 44/2013

LOCAL DE JOC 

El campionat es celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda) a l’hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5. 

DIRECTOR DEL TORNEIG 

El Director del Torneig serà el senyor Jordi Capellades. 

SISTEMA DE JOC

El campionat es jugarà per Sistema Suís a un màxim de nou rondes a cada categoria, llevat de la categoria sub-8 que es faran un màxim de vuit rondes.

L’organització es reserva el dret de reduir el número de rondes un cop es conegui el número d’inscrits final de cada categoria.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISSMANAGER. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats, i referents a la introducció errònia dels resultats, durant la primera mitja hora des de la publicació dels mateixos.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició. 

L’esportista que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.  

No es permetrà que un esportista sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada. 

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda. 

ELO

La prova serà avaluada només per ELO Català a totes les categories i els rànquings es faran per elo català.

TAULES

No es podrà proposar o acceptar una oferta de taules abans de la jugada 30 sense el permís de l’àrbitre, ( art.9.1 de les Lleis dels Escacs de la FIDE ,una reclamació de taules d’acord amb el art. 9.2, de les Lleis dels Escacs de la FIDE tindrà la consideració d’oferta de taules).

RITME DE JOC

El ritme de joc de les partides a la categoria sub-8 serà de 40 minuts + 10 segons per jugador. Serà obligatori anotar tota la partida fins que a l’esportista li restin menys de 5 minuts. 

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. 

CALENDARI DE COMPETICIÓ

Per a la categoria sub-8:

Dissabte 12 d’abril:

 • Reunió de Delegats a les 12:00 hores. La reunió es farà a la Sala Milos.
 • 1a Ronda a les 16:00 hores
 • 2a Ronda a les 18:30 hores

 Diumenge 13 d’abril:

 • 3a Ronda a les 09:00 hores 
 • 4a Ronda a les 11:00 hores
 • 5a Ronda a les 16:30 hores

 Dilluns, 14 d’abril:

 • 6a Ronda a les 09:00 hores
 • 7a Ronda a les 11:00 hores
 • 8a Ronda a les 15:45 hores

 

La Cloenda tindrà lloc a les 18:30 hores 

 

Per a la resta de categories (De Sub-10 a Sub-18):

Dissabte 12 d’abril:

 • Reunió de Delegats a les 12:00 hores. La reunió es farà a la Sala Milos.
 • 1a Ronda a les 16:00 hores  

Diumenge 13 d’abril:

 • 2a  Ronda a les 09:30 hores
 • 3a   Ronda a les 16:00 hores

Dilluns 14 d’abril:

 • 4a Ronda a les 09:30 hores
 • 5a  Ronda a les 16:00 hores  

Dimarts 15 d’abril:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • TARDA DE DESCANS

Dimecres 16 d’abril:

 • 7a Ronda a les 09:30 hores 
 • 8a Ronda a les 16:00 hores

Dijous 17 d’abril:

 • 9a Ronda a les 09:00 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 15:30 hores 


INSCRIPCIONS 

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.  

La FCE publicarà la llista provisional de participants inscrits el divendres, 4 d’abril, a les 19:00 hores.  

S’admetran reclamacions fins el dilluns, 7 d’abril, a les 13:00 hores.

El dimarts, 8 d’abril, a les 13:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments de la 1a ronda de joc es publicaran el dimecres, dia 9 d’abril, a les 17 hores. 

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició. El sorteig és independent per a les categoria sub-8 i la resta de categories.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma: 

Si un participant no ha disputat una o més partides; a efectes de desempat es considerarà que a totes elles l’esportista ha jugat contra un oponent virtual.  

 1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de:

a)    Els punts de l’esportista a l’inici de la ronda de la partida no jugada.

b)    El resultat que ha obtingut l’adversari de l’esportista a la partida no jugada.

c)    Mig punt més per cadascuna de les rondes restants. 

 1. Pels adversaris del participant, l’oponent virtual tindrà la meitat de punts possibles a la competició.

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Abans de l’inici de la primera ronda s’haurà de constituir un Comitè de Competició format pel Director del Torneig i quatre delegats de les categories sub-10 a sub-18, un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya). 

No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin un quart d’hora després de la finalització de la ronda. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre del torneig. 

ACCÉS A LA SALA DE JOC  

L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda. 

Els delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc. 

Els participants que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc.

PREMIS 

El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya de la seva categoria i només el 1r classificat es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent (el campió de la categoria sub-18 només si repeteix categoria).

Trofeu per als vuit primers classificats de cada categoria.

FEMENÍ

La primera noia classificada de sub-14, sub-16 i sub-18 estaran convidades a participar en el matx Intergeneracional del proper 1 de maig.

PREMI CIRCUIT

El primer noi i la primera noia classificada de totes les categories, tindran la inscripció gratuïta en els torneigs de ritme tradicional del XI Circuit Català d’Oberts Internacionals.

PREMI PER EQUIPS  

Hi haurà dos premis: 

a)  El premi per a les categories sub-10 i sub-12 que es dirà Copa Promoció.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

b) El premi per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18 que es dirà Memorial Jordi Puig. 

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

En cadascun dels premis per equips, puntuen les tres millors classificacions d’esportistes del mateix club, independentment de la categoria (SUB-10 i SUB-12 en la Copa Promoció i SUB-14, SUB-16 i SUB-18 en el Jordi Puig). El club que obtingui menys punts sumant la classificació general de tres dels seus esportistes obtindrà el guardó.  

S’atorgarà trofeu i tres medalles a cadascun dels tres primers clubs participants.  

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors participants el sistema de desempat serà la suma de punts d’aquests tres esportistes i si continua l’empat guanyarà el desempat el club que tingui el participant que hagi fet més punts, després el segon i després el tercer, finalment, si continua l’empat es resoldrà sumant els punts de la classificació de la ronda anterior. 

CRITERIS CLASSIFICACIÓ PER AL  CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

Les places del Campionat d’Espanya d’edats està a determinar fins que es publiqui la circular referent a aquest campionat de la FEDA. Abans de l’inici del campionat de Catalunya es comunicaran les places classificatòries per al campionat estatal.

ACTIVITATS DE LLEURE 

Trobareu més informació a la pàgina web http://www.escacs.cat/competicio/escacs-base

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR. 

Tots els premis de classificació per a futurs campionats (el de Catalunya, d’Espanya i Absolut) estan condicionats als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats, l’acceptació d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació.  

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.   

 

impresora