JUNTA DIRECTIVA FCE

José Claudio Viñas i Racionero (President)

Ramon Chalmeta i Ugas (Vicepresident primer. Cap d’àrea esportiva)

Marta Amigó i Vilalta (Vicepresidenta segona. Cap d’àrea d’escacs i societat)

Montse Gràcia i Escarp (Tresorera)

David Ayza i León (Secretari General. Competicions online i e-sports)

RANG DE VICEPRESIDENTS

Ramon Caro i Martínez (Relació amb empreses)

Teresa Muñoz i Muñoz (Relacions institucionals i FEDA)

VOCALIES

Xènia Arnó i Bendicho (Integració de col·lectius vulnerables)

Jaume Gayoso i Rodríguez (Estratègia corporativa)

Diana López i Atay (Desenvolupament web i projectes tecnològics)

Jordi Moreno i Sanchís (Noves tecnologies)

Lourdes Porta i Guiu (Desenvolupament sectorial i cultura. Arxiu de la FCE)

Oskar Stöber i Blázquez (Internacional)

DELEGATS TERRITORIALS

Ivan Marina i de la Torre (Delegat de Barcelona)

Jordi Mas i Mestres (Delegat de Tarragona)

Jordi Diaz i Comas (Delegat de Girona)

Xènia Arnó i Bendicho (Delegada de Lleida)

 

COMISSIÓ ESPORTIVA

David Ayza León

Ramon Chalmeta Ugas

Jordi Mas Mestres

Ivan Marina de la Torre

 

 

ALTRES CÀRRECS FEDERATIUS QUE NO PERTANYEN A LA JUNTA

 

Director d'Escacs de Base: Jose Sequera 

Delegat de Gent Gran (a designar)