Publicació de la circular: Circular LLE 14/2018 - Programa General de Tecnificació per al curs 2018-2019 - Delegació de Lleida