Els dies 7 i 8 d'abril tindrà lloc la segona concentració de cap de setmana de les tres programades per aquest curs 2017-2018. Es farà a CAN FONT, a La Brunyola (Comarca de La Selva). Podeu trobar més informació sobre l’alberg a:

INFORMACIÓ  

QUI POT PARTICIPAR?

Els jugadors convocats són els que pertanyen als grups de Tecnificació d’escacs base de la FCdE, als grups de Tutories i als grups de Classes obertes de les diferents territorials. També poden participar els jugadors de la categoria sub8, encara que no estiguin en cap dels grups anteriors. Els jugadors que ja no siguin sub18 ni estiguin en cap dels grups esmentats no podran participar.

QUINS SÓN ELS ENTRENADORS?

La concentració contarà amb entrenadors de la FCdE, com són el M.C. Daniel Leiro,el G.M. Josep Oms i el G.M. i Director Tècnic de la FCdE, Jordi Magem. Depenent de la inscripció comptaríem amb un altre G.M.

També tindrem l’ajut de monitors de lleure contractats per les estones d’oci i temps lliure.

PROGRAMA DE LA CONCENTRACIÓ

Horaris

Dissabte 7d'abril

Horaris

Diumenge 8d'abril

09:00-10:00

Arribada dels participants

09:00-9:30

Esmorzar

10:30-12:00

Primera sessió d'entrenaments

10:00-11:30

Cinquena sessió d'entrenaments

12:00-12:15

Descans

11:30-11:45

Descans

12:15-13:45

Segona sessió d'entrenaments

11:45-13:15

Sisena sessió d'entrenaments

13:45-14:00

Temps lliure

13:15-13:45

Temps lliure

14:00-14:45

Dinar

13:45-14:45

Dinar

14:45-16:00

Temps lliure

14:45-15:30

Temps lliure

16:00-17:30

Tercera Sessió d'entrenaments

15:30-16:30

Sortida

17:30-17:45

Descans

   

17:45-19:15

Quarta Sessió d’entrenaments

   

19:15-20:30

Temps lliure

   

20:30-21:30

Sopar

   

21:30-22:00

Temps lliure

   

QUIN ÉS EL PREU?

Els alumnes que formen part del grup de Tecnificació de la FCdE només hauran d’abonar l’estada, en pensió complerta dissabte i dinar de diumenge, que suma 42€.

Els alumnes de Tutories, Classes obertes i sub8 en obert hauran d’abonar 95€, en concepte d’estada, en pensió complerta dissabte i dinar de diumenge i disposar dels entrenadors oficials. Si algun d’aquests alumnes no es quedés a l’alberg, se li restaria aquesta despesa.

Els acompanyants que es vulguin quedar a l’Alberg de Can Font, hauran d’abonar 50€ i consultar, via federació, la disponibilitat d’habitacions.

Els pagaments s’han de fer mitjançat ingrés al número de compte de La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant CFN + el nom de l'alumne.

INSCRIPCIONS

Es pot fer la inscripció a la concentració mitjançant aquest formulari i abans del divendres 23 de març. Es prega realitzar les inscripcions el més aviat possible, ja que la disponibilitat de l’alberg és limitada.