Podeu consultar la  .

Per problemes aliens a la Federació, hi ha hagut un canvi d'ubicació de la concentració. Aqusta es passa a la ciutat de Barcelona.