El Club Escacs Tàrrega proposa la supressió del punt 4.3 de la Normativa dels Torneigs Homologats, ja que al haver-ne aprovat fa un temps el punt 4.2 segons el qual poden participar fins al 60% de jugadors d’un mateix club, es totalment il·lògic continuar tenint el punt 4.3 a la normativa, ja que per exemple amb 6 jugadors de 10 del mateix club, es impossible que dos no juguin entre ells la darrera ronda.

 

 

Text actual

 

4. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZAT MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no sigui possible formalitzar un sol grup per l’ús del sistema suís.

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 10 jugadors.

4.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K.

4.3 Els jugadors d'un mateix club no podran enfrontar-se en les dues darreres rondes.

4.4 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

4.5 Els grups s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.