REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 12 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST,  La reclamació dels jugadors Jose M. Montané i Fatollah Arshad que van ser aparellats en el Torneig Obert del Tres Peons.

 

VIST, l’informe arbitral, on es confirma que es va tractar d’una errada de l’organització.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Que no compti l’elo de la primera ronda del Torneigs del Tres Peons per als jugadors indicats en aquesta resolució.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 12 de març de 2009