REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST,  l’acta del partit Ampolla – Vila-seca de la ronda 6, on l’equip del Vila-Seca impugna la partida entre Rafael Cabrera (Ampolla) i Mustapha El Movaden perquè el rellotge no incrementava els 30 segons reglamentaris. El C.E.Ampolla al.lega que el jugador Mustapha no anotava les jugades.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Mantenir el resultat de la partida entre Rafael Cabrera i Mustapha El Movaden que va acabar en victòria del jugador Mustapha.

 

El resultat del matx queda:

 

L’Ampolla 7 - Vila-Seca 1

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 12 de març de 2009