REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència.

 

El Sr. Manuel Navarro s’hinibeix en aquest assumpte per estar implicat el seu club.

 

VIST,  l’acta del partit Geva-Cea contra Sant Boi de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips, on el jugador Francesc Rechi avisa el seu company d’equip Jose Maria Gorgues que al seu adversari Joaquim Benitez , el qual li havia demanat taules, li havia caigut la bandera.

 

ATES, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus.

 

ATES, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:

 

Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers.

 

ATES, el precedent de la resolució 5/2006, on el fet de donar la mà és un us habitual en els escacs per acceptar unes taules.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Atorgar taules a la partida entre José Maria Gorgues i Joaquim Benítez perquè el jugador Gorgues va fer el gest d’acceptar les taules que li havia demanat el seu adversari i només a causa de l’avís del seu company d’equip va canviar la seva decisió i va reclamar el punt.

 

Sancionar el jugador Francesc Rechi a dos partits d’inhabilitació per a les rondes 8 i 9 del Campionat de Catalunya per Equips 2009.

 

El resultat del matx queda de la següent manera:

 

GEVA-CEA  4,5 -  Sant Boi 5,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 12 de març de 2009