REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,   el dia 28 de maig de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, Jaume Bosch com a part implicada s’inhibeix d’aquesta resolució.

VIST,  la reclamació del jugador Jaume Anguera, on reclama que el desempat del Campionat de Catalunya de Veterans 2009 no ha estat aplicat de manera correcta.

 

ATES, el Reglament General de Competicions de la FEDA que es basa en el de la FIDE, al seu Art. 114 on diu: en relació als sistemes de desempat:

 

“Progresivo (Suma de todos los puntos obtenidos ronda a ronda, si se mantine el empate, se irán quitando rondas empezando por la primera y así sucesivamente hasta la última).”

 

Primer: Es va efectuar un sorteig públic, tal com indicava el reglament del Campionat, on es va determinar que el primer sistema de desempat era el progressiu.

 

Segon: La competició és vàlida per elo FEDA i FIDE i per tant és d’aplicació el sistema progressiu en tota la seva extensió, o sigui treien ronda a ronda si es manté l’empat. En aquest cas, la segona ronda desempatava a favor d’un dels dos jugadors implicats.

 

Tercer: El sistema d’aparellament i desempats es va realitzar per procediment informàtic amb el programa Swis Manager, programa homologat i que va donar un guanyador de manera correcta i legal. Només en el cas que el Progressiu fins a les últimes conseqüències hagués donat empat, s’hagués passat al segon sistema de desempat, el Bucholtz total.

 

 Per tot això, per la present resolució s’acorda: Donar com a vàlid el desempat efectuat en el Campionat de Catalunya de Veterans 2009.

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 29 de maig de 2009