REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11 hores del dia 9 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Barad D i Crema B, de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Tercera, on l’equip del Crema B alinea al jugador número 4 de la llista d’orde de forces en el primer tauler de l’equip B.

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

 

7.2   En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre ells, però sempre respectant la titularitat de cada jugador dintre de la llista d’ordre de forces. Es a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors titulars d’un equip tot i que tinguin 1700 d’elo no poden jugar en un equip inferior.

8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Considerar alineació indeguda la relació de jugadors presentada pel Crema B en el seu partit contra el Barad D.

 

El resultat del matx queda:

 

Barad D 4 – Crema B 0

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 

 Barcelona, 9 de febrer de 2010