REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i  

VIST,  la reclamació del club Vallfogona de Balaguer, on denuncia que l’àrbitre de les fases prèvies a Lleida del Campionat de Catalunya de menors 2010, no autoritza l’avançament d’una de les partides de la darrera ronda del Campionat. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Desestimar la reclamació del C.E. Vallfogona de Balaguer ja que l’àrbitre del torneig té atribucions per decidir si es pot permetre l’avançament d’una de les partides del Campionat de referència i no ha incorregut en cap comportament fora de la reglamentació vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 18 de febrer de 2010