Resolució del Procediment Disciplinari 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes 594, a les 11,30 h. del dia 3 de març de 2010, per conèixer els temes de la seva competència i 

VIST l’escrit presentat pel Comitè Català d’Àrbitres, on denuncien presumptes irregularitats al sorteig del Campionat Obert del club SCC Sabadell del 2010. 

ATÈS, el ple de descàrrec i les declaracions efectuades en una compareixença davant aquest Comitè de l’àrbitre principal del Torneig, Sr. Miquel Fernandez-Diaz, i el director del Torneig Pere Reginaldo. 

Per la present resolució s’acorda: 

Notificar a l’àrbitre Miquel Fernández-Diaz que ha realitzat una incorrecció en modificar el sorteig de la primera ronda del Torneig Obert del SCC Sabadell, ja que un cop publicat un sorteig no es pot modificar.  

Se li adverteix que en cas de reincidència podria ser sancionat greument. 

Barcelona, 3 de març de 2010
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.