Publicació de la circular CAT/EBA 44/2013 referent als requisits per participar a la final de Catalunya d'edats de sub-8 a sub-18