COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Ruy Lopez referent a l’alineació del Club Tortosa en el matx Tortosa C – Tortosa B, al·legant que es van intercanviar les alineacions i tots els jugadors de l'equip C tenien un Elo superior als de l'equip B.

 CONSIDERACIONS

El reglament només limita la participació de jugadors en equips filiats a tots aquells jugadors que siguin titulars d’un equip superior. El Tortosa C va alinear jugadors a partir del jugador número 17 de la llista i tots per ordre de llista i el Tortosa B va alinear jugadors de 1700 d’elo o inferior que poden ser alineats lliurement.

 RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

Desestimar la reclamació efectuada pel Club d’Escacs Ruy Lopez, ja que el Club d’Escacs Tortosa ha actuat d’acord amb la reglamentació vigent.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 05 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs

 

Aquest Comitè d’Apel·lació, en data 29/02/2020 ha rebut el recurs interposat per JM. S. L. contra la Resolució número 13/2020 del Comitè de Competició.

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Analitzat el conjunt d’actuacions prèvies i l’escrit presentat pel recurrent, ha considerat el següent:

A.- El recurrent és actualment el President del Club d’Escacs Barcelona.

B.- Els fets objecte del fons rauen en l'alineació indeguda, per no gaudir de llicència en vigor al moment dels fets, d’un jugador del Club del recurrent, que jugava en l’equip identificat amb la lletra “E”, en la competició oficial de la Copa Catalana d’Escacs (Fase de Barcelona), jugada a Barcelona el dia 12 de gener de 2020.

C.-Agreuja l’incompliment que alguna persona va manipular posteriorment l’acta a fi que l’engany pogués passar desapercebut, modificant el nom del jugador alineat il·legament.

D.- El recurrent era present a aquella competició, sent delegat i jugador de l’equip “A” del seu club.

E.- Argumenta el recurrent, de forma succinta que:

1.- Ell no era el delegat de l’equip “E” del seu club.

2.- Que ell no va manipular l’Acta en qüestió (però reconeixent tàcitament que va ser algú del seu club qui la va manipular, donat que en el seu escrit explica les gestions que va dur a terme per esbrinar qui ho havia fet).

3.- Considera que no hi ha proves que va ser ell, personalment, qui va manipular l’Acta.

4.- Argumenta que la Federació no està legitimada per apartar a un President del seu càrrec.

5.- Que ell (hi ho posa en majúscules) com a President i fent funcions de President nega que hagués comès alguna infracció.

6.- Argumenta que fetes les indagacions internes qui va manipular l’Acta no s’ha trobat la persona.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Hospitalet de l’Infant referent a l’alineació del Club Masdenverge en el matx Masdenverge B-Hospitalet de l’infant, al·legant que en el Masdenverge A van jugar, a la mateixa ronda, alguns jugadors teòricament més fluixos que en l’equip B. També al·lega que el club Masdenverge tramita llicències de jugadors residents fora de Catalunya que tenen una força superior al seu elo.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club Cor de Marina referent a la circular 12/2020, amb relació a la segona fase de la Lliga Catalana a la categoria de Divisió d’Honor.

ANTECEDENTS

La Federació Catalana d’Escacs va publicar el dimecres dia 4 de març de 2020 una circular on explicava els criteris que havia fet servir per modificar alguns locals de joc. La finalitat d’aquestes modificacions era igualar, en la mesura del que era possible, la quantitat de rondes disputades com a local o com a visitant. El Club Cor de Marina al·lega que la Comissió Esportiva no està facultada per realitzar canvis en els locals de joc.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences, equips retirats i sancions econòmiques per incomplir la normativa de la Lliga Catalana d’Escacs 2020 durant les 7 primeres rondes.  

Clubs Sancionats: Mataró (Retirada equip D), Sant Cugat (retirada equip D), Gerunda (resultat de Divisió d’Honor fora de termini), Cerdanyola del Vallès (partides enviades fora de termini), Coral Colon de Sabadell (partides enviades fora de termini) Sant Gregori (incompareixença equip B), Andorra (incompareixença equip D), Sabadell (retirada equip E), Santa Eugenia (retirada equip E), Sant Adrià (resultats fora de termini), Paretana (retirada equip Sub12), Barcelona (incompareixença equip E).

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 19/05/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada per V.D.L.C. contra J.M.B i M.N.P. per la designacions arbitrals durant l’any 2019.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Barcelona D i el Sant Adrià D de la Copa Barcelona.

VIST, l’informe arbitral de la Copa Barcelona.

VIST, les al·legacions i denuncia del Club d’Escacs Sant Adrià.

VIST, les al·legacions del Club Escacs Barcelona, a través del seu president i el delegat de l’equip implicat.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Reus Deportiu B i el Cambrils B de Primera Categoria de Tarragona, ronda 1, on el jugador A.T del Reus Deportiu va deixar d’apuntar la partida, malgrat que li van advertir els dos delegats.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit ajornat Andorra B- Pardinyes de la ronda 1 de la Categoria Preferent de Lleida de la Lliga Catalana.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Atzucac- Dotze Castells de la segona ronda de la Lliga Catalana 2020.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Gandesa B- Amposta C de la tercera ronda de la Lliga Catalana 2020, on el jugador 23 de la llista d’ordre de forces de l’Amposta va jugar davant del jugador 22.

Llegeix més...