RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, AL RECURS DE V.M. contra la resolució del Comitè de Competició 25/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 25/2020.

Vist, les al·legacions de V.M. referents al seu dret a participar en el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona 2020.

FONAMENTS DE DRET

Bases del Circuit 2019: art. 5.7.- Invitacions per al Magistral Ciutat de Barcelona

La primera o primer classificat català, serà convidat a participar en el Magistral Ciutat de Barcelona del 2019, excepte que la direcció del mateix ho desaconselli, i sempre que l’elo fide del jugador sigui igual o superior a 2475 a la llista de la FIDE del mes anterior a la disputa del Magistral.

Circular CAT 21/2019 Bases del 24è Torneig Internacional d'escacs Ciutat de Barcelona

Circular CAT 33/2020 Bases del 25è Magistral Ciutat de Barcelona

Bases 2020

http://www.escacscircuit.cat/

CONSIDERACIONS A LES RECLAMACIONS DEL DEMANDANT

El reclamant diu que “se li va modificar el premi i que no és el mateix un torneig obert, on pugui participar qualsevol jugador, que un tancat que és només per invitació”. La normativa del Circuit en la qual es basa el reclamant, parla de Torneig Magistral Ciutat de Barcelona, no diu si ha de ser en modalitat oberta o tancada. Un torneig Magistral, és un torneig de rellevància esportiva, no necessàriament tancat. Els premis i les condicions econòmiques eren similars a les del Torneig Tancat i la rellevància dels participants també, per tant no es veu cap discriminació en el fet de ser convidat a aquest torneig.

La coincidència amb un altre campionat no era responsabilitat de la Federació Catalana que va aprovar les dates en assemblea general i seguint tots els requisits legals.

El jugador tenia llibertat per escollit un dels dos torneigs i va escollir anar al Campionat d’Espanya, amb la qual cosa va perdre el dret a participar en edicions posteriors. La normativa és clara al respecte: la invitació que s’atorgava com a premi era per al 2019 i no per edicions posteriors.

Els motius pels quals no va ser invitat a l’edició 2020 del Magistral Ciutat de Barcelona, no són qüestionables des del punt de vista disciplinari, ja que no existeix una normativa al respecte que el director del Torneig Magistral Ciutat de Barcelona 2020 hagi de complir referent a les invitacions.

RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents de Fet, de les consideracions i dels Fonaments de Dret, el Comitè d’Apel·lació de la FCE:

RESOL: Pels motius exposats, DESESTIMAR el recurs interposat per V.M. contra l’acord del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs 25/2020.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 18 de desembre de 2020

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs