REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VISTla reclamació de V.M. en reivindicar el seu presumpte dret a participar en el Torneig Internacional Ciutat de Barcelona. El jugador demana una compensació per danys i perjudicis.

ANTECEDENTS

El jugador V.M. va ser el primer classificat català del XVI Circuit Català de l’any 2019. La reglamentació del XVI Circuit Català 2019 a les seves bases indicava que el primer classificat tenia un doble premi, d’una banda seria convidat a participar en el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona del 2019 i d’altra rebria un premi econòmic.

El format del Campionat XXIV Ciutat de Barcelona va ser modificat i convertit en un Campionat Obert Internacional Ciutat de Barcelona segon indica la circular 21/2019.

El jugador reclamant V.M, va ser convidat a participar en el torneig Ciutat de Barcelona 2019 mitjançant correu electrònic tramès pel Director del Torneig, J.M, oferint dietes, en data 2/07/2019 a les 15,30 hores.

Aquest correu va ser contestat el mateix dia pel reclamant V.M, que va contestar a les 14,36 hores del mateix dia renunciant, ja que coincidia amb un altre torneig en el que preferia participar. Atesa la pandèmia de la covid 19, es va anul·lar el XVII Circuit Català 2020 i el XXV Ciutat de Barcelona que estava previst fer-lo en obert va canviar de format a un torneig tancat, atès les dificultats d’organització provocades per la pandèmia. En la normativa del XVII Circuit del 2020 ja no existia premi d’invitació a cap torneig posterior.

FONAMENTS DE DRET

Bases del Circuit 2019: art. 5.7.- Invitacions per al Magistral Ciutat de Barcelona

La primera o primer classificat català, serà convidat a participar en el Magistral Ciutat de Barcelona del 2019, excepte que la direcció del mateix ho desaconselli, i sempre que l’elo fide del jugador sigui igual o superior a 2475 a la llista de la FIDE del mes anterior a la disputa del Magistral.

Circular CAT 21/2019 Bases del 24è Torneig Internacional d'escacs Ciutat de Barcelona

Circular CAT 33/2020 Bases del 25è Magistral Ciutat de Barcelona

Bases 2020 http://www.escacscircuit.cat/

RELACIÓ DE PROVA: Invitació al reclamant al Torneig de referència

 El 2 jul 2019, a las 13:50, Federacio Catalana Escacs <federacio@escacs.cat> escribió:

Bon dia:Et faig arribar les bases del 24è Torneig Internacional d'escacs Ciutat de Barcelona que es disputarà en el recinte de la Fabra i Coats, a l'Espai Bota (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona), entre els dies 27 de setembre al 5 d'octubre. M'agradaria molt en que hi participessis i és per això que t'oferim la possibilitat de tenir un ajut de 200 € com a dietes. Agrairia una ràpida resposta d'aquest correu.Salutacions, J.M Director del Torneig.

De: V.M.
Enviado el: dimarts, 2 / juliol / 2019 14:36
Para: Federacio Catalana Escacs
Asunto: Re: 24è Torneig Internacional d'escacs Ciutat de Barcelona

Hola Jordi!

Muchas gracias por la invitación. Me gustaría participar en este evento, sin embargo, coincide con las fechas del campeonato España equipos en Melia. Una lastima que no podré..Suerte en campeonatos de edades y con el Ciudad de Barcelona. Saludos, Viktor

Consideracions en relació a les pretensions del   reclamant

En relació a les peticions del reclamant:

  1. El XXIV Torneig Internacional Tancat Magistral de l’any 2019 no va ser cancel·lat, com indica el reclamant, sinó que va ser substituït pel XXIV Torneig Internacional Ciutat de Barcelona Obert, tal com figura en la circular 21/2019. Tampoc és cert que fos el primer torneig Ciutat de Barcelona després del Circuit 2019, ja que com ja s’ha dit es va disputar en el 2019. 
  2. El XVII Circuit Català s’anul.la en el 2020 atesa la pandèmia de la covid 19, però això no pot ser motiu per recuperar un dret que ja havia caducat en el 2019. La normativa del XVI Circuit Català 2019 indicava amb claredat que la invitació era per al Torneig Ciutat de Barcelona del 2019. 
  3. Les bases del XXV Torneig Internacional Ciutat de Barcelona 2020 no adjudicava cap dret al millor jugador del XVI Circuit Català 2019, ni tampoc al del 2020, ja que s’havia suprimit aquesta clàusula. Cada Circuit Català té els seus premis i aquests són exclusivament per l’any en què es disputen.
  4. El jugador V.M, segons proves aportades per la Federació (i que figuren en detall en els antecedents i apartat de proves), va ser convidat a disputar el XXIV Torneig Internacional Ciutat de Barcelona 2019 i aquest va rebutjar la invitació perquè coincidia amb un altre Torneig al qual preferia assistir. Aquest fet anul.la ja qualsevol dret a participar en el torneig que le correspondria i al qual va renunciar.

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del jugador V.M, pels motius indicats en aquesta resolució.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 11 de desembre de 2020