COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre l’Olot i el Sant Boi de Primera Divisió, ronda 8, on el jugador M.C. del Sant Boi va deixar d’apuntar la partida durant unes jugades.

VIST, les al·legacions del Club d’Escacs Sant Boi.

ANTECEDENTS

Segons la versió del Club Olot, el delegat local li va dir al jugador que apuntés i aquest no va fer cas. Segons la versió del Club Sant Boi va ser un espectador aliè al matx qui, en primera instància, va advertir el jugador que havia d’apuntar. Segons la versió del Sant Boi, el jugador va completar la planilla quan va ser advertit.

FONAMENTS DE DRET

Article 8: L'anotació dels moviments 8.1.1 En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar els seus propis moviments i les del seu adversari en la forma correcta, moviment rere moviment, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure Apèndix C), en el full d'anotacions prescrit per a la competició.

CONSIDERACIONS

Si bé és cert que el jugador va deixar d’apuntar durant unes jugades, no es pot demostrar que el jugador es negués a complir les lleis dels escacs de manera reiterada. D’altra banda, la reclamació no es va efectuar de manera reglamentària. És l’adversari de la persona que no apunta qui ha de reclamar, aturar el rellotge, dir-li al delegat que faci l’anotació a l’acta i jugar subcondicione. Només quan un jugador es nega de manera reiterada a apuntar és quan pot ser sancionat amb la pèrdua del punt.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

  1. Amonestar el jugador del Sant Boi, M.C., advertint-li que en cas de reiteració en aquest comportament podria ser sanciona amb més gravetat. També advertir-li que l’anotació de la partida ha de ser clara i llegible i no amb qualsevol gargot.
  2. Mantenir el resultat de la partida reclamada i el resultat del matx.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 13 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs