COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Hospitalet de l’Infant referent a l’alineació del Club Masdenverge en el matx Masdenverge B-Hospitalet de l’infant, al·legant que en el Masdenverge A van jugar, a la mateixa ronda, alguns jugadors teòricament més fluixos que en l’equip B. També al·lega que el club Masdenverge tramita llicències de jugadors residents fora de Catalunya que tenen una força superior al seu elo.

CONSIDERACIONS

El reglament permet que en el primer equip de qualsevol club puguin jugar tots els jugadors de la llista d’ordre de forces. D’altra banda, només limita la participació de jugadors en equips filiats a tots aquells jugadors que siguin titulars d’un equip superior.

Amb relació a la tramitació de jugadors de fora de Catalunya, aquests jugadors tenen el mateix tractament dels jugadors catalans. Quan un jugador tramita llicència per primera vegada li surt automàticament un elo d’acord amb la seva edat. En el cas de jugadors amb elo FIDE, aquest pot ser homologat com a elo català, si és superior al que li sortiria automàticament.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

Desestimar la reclamació efectuada pel Club d’Escacs Hospitalet de l’Infant, ja que el Club d’Escacs Masdenverge ha actuat sempre d’acord amb la reglamentació vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 05 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs