RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, AL RECURS DEL CLUBS COLON SABADELL  contra la resolució del Comitè de Competició 20/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 20/2020.

Vist, les al·legacions del Club d’Escacs Societat Coral Colon de Sabadell.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, AL RECURS DE V.M. contra la resolució del Comitè de Competició 25/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 25/2020.

Vist, les al·legacions de V.M. referents al seu dret a participar en el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona 2020.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VISTla reclamació de V.M. en reivindicar el seu presumpte dret a participar en el Torneig Internacional Ciutat de Barcelona. El jugador demana una compensació per danys i perjudicis.

ANTECEDENTS

El jugador V.M. va ser el primer classificat català del XVI Circuit Català de l’any 2019. La reglamentació del XVI Circuit Català 2019 a les seves bases indicava que el primer classificat tenia un doble premi, d’una banda seria convidat a participar en el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona del 2019 i d’altra rebria un premi econòmic.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ AL RECURS DE L.A. contra la resolució del Comitè de Competició 23/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 23/2020.

Vist, les al·legacions de L.A. que va ser advertit en base a l’art. 2 del Reglament de Disciplina esportiva de la Federació referent a les infraccions lleus dels jugadors.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ AL RECURS DE V.D.L.C. contra la resolució del Comitè de Competició 22/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

En data 12710/2019 el recurrent va presentar una denúncia adreçada al Comitè de Competició per un incompliment de la reglamentació, prevaricació, animadversió i usurpació de funcions de J.M.B i M.N.P.

En data 1/10/2020 el Comitè de Competició va emetre resolució que el recurrent ha presentat al Comitè d’Apel·lació.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del jugador I.M. per insults a les xarxes socials de M.A.

FONAMENTS DE DRET

Article 10. Exercici de la Potestat Jurisdiccional Esportiva en l’Àmbit Disciplinari.

L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon:

  1. Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE i, en segona instància, al Comitè d’Apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges, àrbitres, delegats i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats federades que desenvolupen l’esport dels Escacs i de les seves disciplines.
Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del jugador C.A. a conseqüència de l'expulsió del torneig Campionat de Catalunya per equips on-line de ràpides, del 18/4/2020.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat, L.A.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada per V.D.L.C. contra J.M.B i M.N.P. relacionades amb les designacions arbitrals durant l’any 2019.

VIST, la resolució del Tribunal Català de l’Esport en relació a les fiances.

VIST, les al·legacions de J.M.B i M.N.P.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre l’Olot i el Sant Boi de Primera Divisió, ronda 8, on el jugador M.C. del Sant Boi va deixar d’apuntar la partida durant unes jugades.

VIST, les al·legacions del Club d’Escacs Sant Boi.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Terrassa i Colon Sabadell Chessy B de Primera Divisió Grup II de la ronda 8, on el jugador J.A. del Terrassa li va vibrar el mòbil, i va sortir de la sala a contestar, ja que es tractava d’un assumpte familiar greu.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Jake D – Espiga de les Corts E de la setena ronda de la Lliga Catalana 2020, de Tercera Categoria, on per tercera vegada, un jugador alineat del Jake no es presenta a jugar.

Llegeix més...