REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació de I.C,. referent a una jugada il·legal que va cometre el seu adversari al Campionat Memorial David Garcia Ilundain 2021. El jugador va reclamar una cop finalitzada la partida.  Demana que aquest Comitè actuï contra el jugador pel seu historial i perquè considera que va actuar de mala fe.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat A.V.

VIST, l'informe de l’àrbitre principal del Campionat.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació de X.M. que demana jugar competicions per equips en el seu nou club Valls, quan a principi de temporada era del Club Escacs Tortosa.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs a la petició de jugar competicions per equips en el seu nou club, al jugador X.M.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 03/2021.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació de X.M, que demana jugar la lliga catalana en el seu nou Club Escacs Valls, quan a principi de temporada era del Club Escacs Tortosa.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs a la petició de jugar competicions per equips en el seu nou club, al jugador X.M.

Llegeix més...

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’informe arbitral.

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Agustí, per la incompareixença del C.E. Figueres a la darrera ronda del Campionat de Catalunya d’Escacs Actius per Equips online.

VIST, les al·legacions del Club d’Escacs Figueres.

Llegeix més...

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  el recurs a la resolució Comitè de Competició del Campionat de Catalunya d’Escacs Actius, online per Equips, del jugador E.C. i del seu club Figueres.

VIST, l’informe arbitral i la resolució del Comitè de Competició del Campionat per Equips Online d’Escacs Actius.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, AL RECURS DEL CLUBS COLON SABADELL  contra la resolució del Comitè de Competició 20/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 20/2020.

Vist, les al·legacions del Club d’Escacs Societat Coral Colon de Sabadell.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, AL RECURS DE V.M. contra la resolució del Comitè de Competició 25/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 25/2020.

Vist, les al·legacions de V.M. referents al seu dret a participar en el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona 2020.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VISTla reclamació de V.M. en reivindicar el seu presumpte dret a participar en el Torneig Internacional Ciutat de Barcelona. El jugador demana una compensació per danys i perjudicis.

ANTECEDENTS

El jugador V.M. va ser el primer classificat català del XVI Circuit Català de l’any 2019. La reglamentació del XVI Circuit Català 2019 a les seves bases indicava que el primer classificat tenia un doble premi, d’una banda seria convidat a participar en el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona del 2019 i d’altra rebria un premi econòmic.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ AL RECURS DE L.A. contra la resolució del Comitè de Competició 23/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 23/2020.

Vist, les al·legacions de L.A. que va ser advertit en base a l’art. 2 del Reglament de Disciplina esportiva de la Federació referent a les infraccions lleus dels jugadors.

Llegeix més...

RESOLUCIÓ AL RECURS DE V.D.L.C. contra la resolució del Comitè de Competició 22/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

En data 12710/2019 el recurrent va presentar una denúncia adreçada al Comitè de Competició per un incompliment de la reglamentació, prevaricació, animadversió i usurpació de funcions de J.M.B i M.N.P.

En data 1/10/2020 el Comitè de Competició va emetre resolució que el recurrent ha presentat al Comitè d’Apel·lació.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del jugador I.M. per insults a les xarxes socials de M.A.

FONAMENTS DE DRET

Article 10. Exercici de la Potestat Jurisdiccional Esportiva en l’Àmbit Disciplinari.

L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon:

  1. Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE i, en segona instància, al Comitè d’Apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges, àrbitres, delegats i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats federades que desenvolupen l’esport dels Escacs i de les seves disciplines.
Llegeix més...