Publicació de la resolució 26/14 del Tribunal Català de l'Esport per la Apel·lació presentada per L'Escola d'Escacs de Barcelona contra la resolució 01/2014 del Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.