VIST, l’acta del partit entre el C.E. Barcelona UGA B – Sant Boi on es reflecteix la reclamació efectuada pel delegat del Club Escacs Sant Boi i la versió dels fets del propi jugador i les noves al.legacions del C.E.Sant Boi i del jugador.

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona,  el dia 2 d’abril de 2014, per conèixer els temes de la seva competència,

VIST, l’acta del partit entre el C.E. Barcelona UGA B – Sant Boi on es reflecteix la reclamació efectuada pel delegat del Club Escacs Sant Boi i la versió dels fets del propi jugador.

VIST, les noves al.legacions del C.E.Sant Boi i del jugador.

ATÈS, el que diuen els Reglament General de la FCE i la circular relativa a aquest assumpte:

Secció 11. Conducta dels jugadors

Article 13

No es permet utilitzar telèfons mòbils ni portar cap aparell electrònic o de qualsevol aparell que permeti la comunicació del jugador amb l’exterior o l’emmagatzament de partides o posicions a la sala de joc, excepte que hagi una autorització prèvia de l’àrbitre o els delegats que facin aquesta funció.

Circular 2/2014

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada, el Comitè de Competició decidirà la sanció que pot comportar la pèrdua de la partida.

CONSIDERACIONS

  1. Al jugador Xavier Miquel del C.E. Barcelona-UGA li va sonar el mòbil durant la seva partida contra Joan Bosco Prats, del C.E. Sant Boi, en mode vibració i va sortir de la sala de joc per contestar la trucada. El jugador va al·legar que havia contestat per un problema de salut de la seva mare.
  2. El delegat del C.E. Sant Boi demana el punt de la partida que va perdre el jugador del seu equip, però aquest Comitè no considera que es donin les circumstàncies agreujants per castigar el jugador amb la màxima sanció possible.
  3. La normativa de la Federació Catalana en el tema dels mòbils a la Lliga Catalana és diferent a la de la FIDE, ja que va ser necessària una adaptació perquè els partits no tenen arbitres presencials.
  4. Tampoc la normativa de la Federació Catalana és taxativa en castigar amb la pèrdua del punt, si no que ho deixa a criteri del Comitè de Competició. Fins i tot contempla la possibilitat de poder parlar demanant permís als delegats.
  5. Queda demostrat que el jugador Xavier Miquel no va molestar el seu adversari, ni es va servir de la trucada per ajudar-se en la partida. El jugador que va parlar pel mòbil va oferir al delegat contrari que comprovés la trucada per demostrar que era el telèfon de la seva mare.
  6. Els precedents que cita el reclamant no són exactament iguals que el cas que ens ocupa, ja que en aquest cas no va sonar el timbre del telèfon (estava en vibració) i la conversa va ser fora de la sala de joc.
  7. L’única acció punible del jugador Xavier Miquel va ser no demanar permís als delegats per parlar en una situació d’urgència. Aquest Comitè creu que en aquest cas, sancionar amb pèrdua del punt seria injusta i desproporcionada.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS