La Federació Internacional d'Escacs (FIDE) ha publicat recentment una normativa sobre la participació de persones transgènere en tornejos d'escacs. La Federació Catalana d'Escacs (FCE) vol expressar el seu suport a les persones transgènere, i manifestar les preocupacions en relació amb la normativa de la FIDE.

En primer lloc, considerem que cap organització esportiva, inclosa la FIDE, hauria de tenir la potestat de decidir qui és o qui no és una dona. Les persones transgènere mereixen respecte en tots els àmbits i, per tant, també en el món dels escacs. Si al document d’identitat d'una persona es declara que és una dona, ha de ser suficient per permetre la seva participació en competicions femenines. Segons la normativa s’estableix que el Consell de la FIDE ha d’avaluar, en un termini de fins a dos anys, si la dona transgènere efectivament ‘mereix’ aquesta consideració en el seu criteri, un criteri difús i no definit en la normativa, establert per persones sense formació en aquest àmbit.

En segona instància, ens preocupa profundament la manca de coneixement i la terminologia inadequada utilitzada a la normativa de la FIDE. Les identitats de gènere no es limiten a un únic concepte binari. Hi ha persones intersexuals, andrògenes, poligènere i altres que no entren en aquesta visió limitada. És fonamental que la FIDE utilitzi un llenguatge i una perspectiva inclusiva i respectuosa que reflecteixi la diversitat de les identitats de gènere.

Per millorar aquesta situació, instem a la FIDE a considerar les següents mesures:

  1. Reconeixement automàtic: Si al DNI d'una persona consta que és una dona, aquesta persona hauria de ser considerada dona a tots els efectes en competicions femenines.
  2. Consultoria especialitzada: La FIDE hauria de comptar amb un equip especialitzat en qüestions de gènere per abordar aquestes qüestions de manera adequada i assegurar-se que les polítiques siguin inclusives i respectuoses.

Finalment, ens agradaria destacar que la FCE no està sola en aquest posicionament. Altres federacions i organitzacions, com la Federació Alemanya d'Escacs, la Federació Francesa d'Escacs, el Centre Nacional per la Igualtat Transgènere i el Grup de Treball Nacional LGBTQ, han pres posicions similars en suport a les persones transgènere.

La FCE està compromesa en defensar la igualtat, la inclusió i el respecte dins del món dels escacs, és per això que els escacs catalans no seguiran aquesta normativa, ja que creiem que va en contra dels drets fonamentals de les persones transgènere. Esperem que la FIDE escolti aquestes preocupacions i reconsideri la seva normativa perquè sigui més justa i respectuosa.