REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació de la Lira Vendrellenca referent al seu partit contra el club Escacs Reus de la ronda 9 de Segona Categoria de Tarragona, on reclamen que un jugador de  l'equip dels Escacs Reus va enrocar de manera il.legal. El jugador no va reclamar en el moment que es va produir la irregularitat i la partida va continuar i acabar en taules.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels escacs de la FIDE:

Article 5: La finalització de la partida

c. La partida és taules per acord entre els dos jugadors durant el desenvolupament de la mateixa. Això finalitza immediatament la partida  

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del club Lira Vendrellenca perquè aquesta s'ha efectuat amb posterioritat a la finalització de la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE
Barcelona, 24 de març de 2015