REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, la resolució del Comitè de Competició relatiu a la incompareixença del C.E. Olot en el seu partit de Primera Divisió contra el C.E. Lleida de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips on se sanciona al C.E. Olot a un punt menys en la classificació i una multa de 7 vegades la inscripció del Campionat per Equips.

 

VIST, la carta d’apel.lació del C.E. Olot.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

  1. El C.E. Olot al·lega precedents en els quals no s’ha castigat de la mateixa manera que al seu club, en situació anàloga. Aquesta al·legació no pot ser considerada ja que, tot i que hi puguin concórrer circumstancies similars, les al·legacions no han estat les mateixes i el Comitè de Competició té facultats per considerar si les al·legacions poden o no ser admeses per disminuir o augmentar la sanció en cada cas.

  2. Les circumstàncies atenuants al·legades pel C.E. Olot com ara: la situació geogràfica del club, la carta del C.E. Lleida donant suport al Club Olot, la càrrega econòmica que suposa els desplaçaments al club, no es poden considerar com atenuants a una conducta molt greu com és la de no comparèixer a un partit de la Primera Divisió del Campionat de Catalunya per Equips.

  3. La pèrdua del punt està clarament tipificada a l’art. 7.7 del Reglament de Competicions. En quan a la manca de precedents cal dir que existeixen precedents d’aplicació d’aquesta norma, per exemple, a la resolució 12/2006, on el C.E. Gran Penya va ser sancionat amb un punt menys a la classificació per una incompareixença a la Segona Divisió Catalana del mateix Campionat.

  4. Per últim, aquest Comitè no pot acceptar com al·legació la manca de jugadors en un club amb gairebé 70 jugadors dels quals molts d’ells van disputar partits d’altres categories aquella mateixa ronda.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

 EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  18 de març de 2009

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’escrit d’apel·lació del C.E.Lloret en relació a la resolució del Comitè de Competició de la FCE, on simposa una multa del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per Equip al seu Equip.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que el Comitè ja ha imposat la sanció mínima en aquests casos.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 18 de març de 2009

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició relatiu a la reclamació del C.E. Berguedà en relació als empats del C.E. Terrassa B contra el C.E. Maragall a la ronda 5 i el C.E. Catalònia a la ronda 6.

 

VIST, la carta d’apel.lació del C.E. Berguedà

 

VIST, el que diu el Reglament General de Competicions de la FCE al seu art. 3.2.6

El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni.. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre.

El delegat pot dir a un jugador: “ofereixi taules”, “accepti las taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador. 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

  1. De la mateixa manera que un jugador individualment, emparat per les Lleis dels Escacs de la FIDE (art.9), es pot posar d’acord en fer taules amb el seu adversari, tots els jugadors d’un equip poden posar-se d’acord en fer taules cadascun amb el seu adversari.

  2. El contingut de les partides i el fet que s’hagi produït durant dues setmana seguides no demostra la predeterminació del resultat.

  3. Segons la normativa vigent un delegat pot indicar als jugadors del seu equip que proposin o acceptin taules, i per tant pactar empatar un matx sencer seria legal amb la normativa actual vigent. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona,  18 de març de 2009

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST,  l’acta de l’encontre entre el C.E. Montblanc i el C.E. Lira Vendrellenca B de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera Categoria. On el C.E. Montblanc indica que el jugador i delegat José Ignacio Fernandez del Rio de la Lira Vendrellenca va comunicar al seu company d’equip Daniel Ayuso que li havia caigut la bandera al seu contrincant.

 

VIST, l’escrit d’apel.lació del C.E. Lira Vendrellenca.

 

ATES, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus.

 

ATES, el que diu l’article 2.6 del Reglament General de Competicions de la FCE:

 

...El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions... 

 

 Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que aquest Comitè d’Apel.lació considera que les al·legacions efectuades pel C.E. Lira Vendrellenca, com ara la falta d’antecedents en la persona sancionada,  no són motius suficients per rectificar la resolució del Comitè de Competició. La sanció del Comitè és mínima per la gravetat dels fets.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

 EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 18 de març de 2009 

 

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’escrit d’apel.lació del C.E. Balaguer en relació a la resolució 4/2009 del Comitè de Competició de la FCE on imposa una multa del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per Equip als seus Equips.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que el Comitè ja ha imposat la sanció mínima en aquests casos.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 18 de març de 2009