REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11  hores del dia 2 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre Torredembarra - Masdenverge de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips a la categoria Segona Divisió, on diu que al jugador Josep Lluís Jové li sona el telèfon mòbil i el va contestar. 


VIST, les al·legacions del C.E. Masdenverge que diuen que el jugador havia de rebre una important trucada de caràcter personal.

 

Atès la normativa de la Federació Catalana que diu (circular 05/2011):

 

PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Atesos els precedents al respecte d’aquesta infracció, donar per perduda la partida al jugador Josep Lluís Jové.

Aquest Comitè recorda, que si un jugador necessita tenir encès el seu telèfon mòbil per qüestions importants, ho ha de comunicar abans de començar el matx a tots dos delegats. El jugador podrà tenir encès el mòbil, programat perquè no faci suroll (en vibració), per no molestar la resta de jugadors del partit.

 

El resultat del matx quedarà de la següent manera: 

Torredembarra 4 – Masdenverge 6

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 2 de març de 2011